Du skal benytte Skatteankestyrelsen online formular til at anmode om genoptagelse af en sag, som er afgjort af Landsskatteretten, et ankenævn eller Skatteankestyrelsen. 

Hvis du er fritaget eller undtaget fra digital post, kan du sende din anmodning om genoptagelse med almindelig post, eller du kan aflevere anmodningen til Skatteankestyrelsen ved personligt fremmøde.

Hvis du har flere spørgsmål om digital klage og kommunikation, så find svar på denne side.

Hav følgende parat

  • Sagsnummer på den sag, du anmoder om genoptagelse af. Har du ikke sagsnummeret, skal du oplyse cvr-nummer eller cpr-nummer på den, som genoptagelsen vedrører og kort angive, hvad sagen drejer sig om.
  • Dokument med din anmodning om genoptagelse.
  • Evt. yderligere dokumenter, der underbygger din anmodning om genoptagelse.

Har du tekniske spørgsmål eller brug for hjælp til selve formularen så kontakt  Vær opmærksom på, at du ikke må anvende denne mail til at indsende sager eller fortrolige oplysninger. 

Mere information

For at vi kan behandle din anmodning om genoptagelse, bør din anmodning være skriftlig og begrundet. Din anmodning skal indeholde nye, væsentlige oplysninger til sagen, som du vurderer, kan ændre sagens udfald.

Betaling af gebyr

I langt de fleste tilfælde opkræver vi et gebyr på 400 kr. for at behandle din anmodning om genoptagelse. Læs mere om betalingsmulighederne

Vær opmærksom på, at du skal betale et evt. gebyr samtidig med indsendelsen af anmodningen ellers bortfalder denne. Det gælder også, hvis du er fritaget eller undtaget fra digital post.

Ca. en uge efter indsendelsen af din anmodning om genoptagelse modtager du et kvitteringsbrev fra os med et nyt sagsnummer. Vi sender kvitteringsbrevet med Digital Post til din digitale postkasse eller eBoks.