Sådan klager du

Hvis du vil klage, skal du benytte Skatteankestyrelsens online klageformular. Du kan klage til os over afgørelser, der er truffet af

 • Skattestyrelsen
 • Vurderingsstyrelsen
 • Motorstyrelsen
 • Gældsstyrelsen
 • Toldstyrelsen
 • Spillemyndigheden
 • Skatterådet

Hvis du er fritaget eller undtaget fra digital post, kan du sende din klage med almindelig post, eller du kan aflevere din klage til Skatteankestyrelsen ved personligt fremmøde.  

Hvis du har flere spørgsmål om digital klage og kommunikation, så find svar på denne side.

Hav følgende parat

 • Din klage, som skal være skriftlig og begrundet.
 • Afgørelsen du klager over. Hvis du klager over din ejendomsvurdering, er blanketten med din ejendomsvurdering din afgørelse.
 • Myndighedens sagsfremstilling, hvis du har modtaget en.
 • Alle dokumenter, der underbygger din klage. Vi modtager sagens dokumenter fra den myndighed, der har afgjort din sag. Du behøver derfor ikke indsende alle sagens dokumenter igen.   
 • Fuldmagt (hvis du klager på vegne af en anden).


Du kan indsende filer som pdf, doc, docx, jpg, png, tiff. Du kan indsende op til 100 MB i alt.

Har du tekniske spørgsmål eller brug for hjælp til klageformularen så kontakt  Vær opmærksom på, at du ikke må anvende denne mail til at indsende sager eller fortrolige oplysninger. 

Klagegebyr

I de fleste tilfælde opkræver vi et klagegebyr på 400 kr. for at behandle din klage. Klagegebyret skal betales samtidig med indsendelsen af klagen.

Klagen bortfalder, hvis ikke klagegebyret bliver betalt samtidig med indsendelsen af klagen.

Du kan betale klagegebyret med betalingskort eller MobilePay. Du modtager en kvittering for betaling på mail.

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

 

Se i hvilke tilfælde, klagegebyret tilbagebetales

Professionel partsrepræsentant

Er du professionel partsrepræsentant, er det muligt at udskyde betalingen med op til 7 dage, fra du har sendt klagen. Vi sender ikke en påmindelse om betaling. Hvis du udskyder betalingen, skal du betale med bankoverførsel til

bankkonto: reg. nr. 0216 konto nr. 4069029361

Du skal oplyse blanket ID på klagen, som betalingen vedrører, når du betaler gebyret via bankoverførsel. Dette er vigtigt, da det kobler gebyrbetalingen sammen med den konkrete sag. Du får oplyst blanket ID, når du har sendt klagen og får vist kvitteringsbilledet.

Fritaget eller undtaget Digital Post

Er du fritaget eller undtaget fra Digital Post, skal du betale klagegebyret via bankoverførsel senest samtidig med indsendelsen af klagen, ellers bortfalder den. Du skal overføre klagegebyret til

bankkonto: reg. nr. 0216 konto nr. 4069029361

Bekræftelse på at klagen er modtaget

Efter ca. en uge modtager du et kvitteringsbrev fra os med et sagsnummer. Vi sender kvitteringsbrevet med Digital Post til din digitale postkasse eller e-Boks.

Sagsbehandlingstid

Afhængigt af, hvad du klager over, er vores sagsbehandlingstid 12-28 måneder. For yderligere information se punktet " Du modtager din afgørelse" inden for det område, du klager over fx personskat, moms eller køretøjer her. I sager om inddrivelse er sagsbehandlingstiden højest 1 måned.