Tilbagebetaling af klagegebyr

Klagegebyret tilbagebetales:

  • Hvis vi ikke kan behandle din klage, fx fordi klagefristen er overskredet.
  • Hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, eventuelt ved domstolene.
  • Hvis du tilbagekalder klagen, fordi Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen eller Toldstyrelsen vil genoptage sagen.
  • Hvis du fortryder din klage og trækker den tilbage, skal du være opmærksom på, at klagegebyret ikke bliver refunderet.