Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Spørgsmål og svar – digital klage og kommunikation

Fra 3. april 2018 skal du indsende din klage via Skatteankestyrelsens digitale selvbetjeningsløsning. Det samme gælder en anmodning om genoptagelse af en sag.

Efterfølgende skriftlig kommunikation om klagesager og genoptagelsessager skal også sendes via vores digitale selvbetjeningsløsning eller via Digital Post, dvs. e-Boks og borger.dk.

På denne side finder du svar på spørgsmål om, hvordan du sender en klage og efterfølgende skriftlig kommunikation.

  • Hvis du vil sende dokumenter, breve mv. til verserende klagesager, skal du benytte vores digitale selvbetjeningsløsning eller Digital Post (e-Boks og borger.dk).
  • Hvis du vil sende en klage over en afgørelse, skal du benytte vores digitale selvbetjeningsløsning.
  • Hvis du vil anmode om genoptagelse af en sag, skal du benytte vores digitale selvbetjeningsløsning eller Digital Post (e-Boks og borger.dk).
  • Du skal betale klagegebyr samtidig med, at klagen eller anmodningen indsendes. Er du professionel partsrepræsentant, er det også muligt at udskyde betalingen i syv dage og betale med bankoverførsel.

 Krav om digital indsendelse gælder dog ikke, hvis du er fritaget eller undtaget fra at bruge Digital Post.

Din klage bliver afvist, hvis du ikke anvender den digitale selvbetjeningsløsning. Du bliver samtidig vejledt om, hvordan du klager korrekt. Det samme gælder anmodninger om genoptagelse.

Du kan sende klagen igen, hvis den er blevet afvist. Du skal dog være opmærksom på, at din nye klage også skal overholde klagefristen. 

Du kan vedhæfte op til 100 MB, hvis du benytter Skatteankestyrelsens digitale selvbetjeningsløsning.

Nej, det er ikke muligt at bruge e-mail til at sende en klage. Det samme gælder anmodninger om genoptagelse og dokumenter til verserende sager.

Klagen bliver afvist, hvis den bliver indsendt med e-mail, og du ikke er undtaget eller fritaget for Digital Post.

Hvis du er fritaget eller undtaget fra Digital Post, kan du vælge at benytte e-mail. Vi anbefaler dog, at du ikke sender almindelige e-mails til os med personfølsomme oplysninger, da kommunikationen ikke er krypteret.

Klager over afgørelser om aktindsigt kan indsendes via vores digitale selvbetjeningsløsning, Digital Post, på mail eller med papirpost. Vi anbefaler dog, at du bruger vores digitale selvbetjeningsløsning eller alternativt Digital Post (e-Boks eller borger.dk), da disse kanaler er sikre. 

  • NemID
  • Afgørelsen, du klager over
  • En sagsfremstilling, hvis du har modtaget en sammen med afgørelsen
  • En skriftlig og begrundet klage (eller anmodning om genoptagelse)
  • Evt. nye bilag, der støtter og underbygger din klage
  • Betalingskort til betaling af klagegebyr

Du skal bruge NemID for at benytte vores digitale selvbetjeningsløsning.

Virksomheder skal bruge NemID for Erhverv. Det gælder også professionelle partsrepræsentanter. Du kan få hjælp til NemID for Erhverv på denne side.

Hvis du er professionel partsrepræsentant, skal du logge på som virksomhed.

Hvis der er særlige forhold, som du vil gøre opmærksom på, kan du tilføje det i indledningen i din klage. Det kan eksempelvis være, at du mener, at sagen bør behandles sammen med lignende sager.

Hvis du ønsker at indsende kommentarer til en verserende sag, kan du anvende ”Tilføj nye dokumenter i vores digitale selvbetjeningsløsning.

Ja, der skal som udgangspunkt betales et gebyr i alle sager. Gebyret er 400 kr. pr. sag.

Der er to slags sager, som er undtaget gebyr. Det drejer sig om sager om aktindsigt og sager om inddrivelse.

Du skal betale gebyret, samtidig med at du indsender klagen. Ellers bortfalder din klage.

Gebyret skal senest betales samtidig med indgivelsen af en klage eller en genoptagelsessag. Dette gælder også, hvis du er fritaget eller undtaget fra at bruge Digital Post.

Er du professionel partsrepræsentant, har du mulighed for at udskyde betalingen i op til 7 dage og betale med bankoverførsel. Læs mere om betaling af klagegebyr.

Muligheden for udskudt betaling i sager hos vurderingsankenævnene, motorankenævnene og i sager om årsomvurderinger er bortfaldet den 3. april 2018.

Din klage bortfalder, hvis du ikke betaler gebyret, samtidig med at du sender klagen. Det samme gælder, hvis du anmoder om genoptagelse uden samtidig at betale gebyret. Hvis du er fritaget eller undtaget fra brug af Digital Post, skal du også betale gebyr, samtidig med, at du sender klagen. Ellers bortfalder din klage.

Hvis sagen bortfalder, behandler vi ikke din sag, og du modtager ikke en afgørelse.

Du bliver ikke rykket for betaling af gebyret, hvis du ikke har betalt det, samtidig med at du har sendt en klage eller en anmodning om genoptagelse.

Er du professionel partsrepræsentant kan du udsætte betalingen op til 7 dage.

Du kan finde Skatteankestyrelsens kontooplysninger her.

Breve og beskeder fra Skatteankestyrelsen bliver sendt til dig med Digital Post.

Hvis du er fritaget eller undtaget fra Digital Post, sender vi fysiske breve til dig.