Digital post

undefined

Al kommunikation til og fra Skatteankestyrelsen sker som udgangspunkt digitalt. Du skal derfor enten benytte vores online formularer eller sende via Digital Post. Det gælder dog ikke, hvis du er fritaget eller undtaget fra Digital Post.

Skatteankestyerlsen har tre forskellige online formularer: benytte, da kommunikationen er krypteret:

  • Ønsker du at klage over en afgørelse fra fx SKAT? Så skal du benytte vores online klageformular.
  • Har du nye dokumenter til en sag? Så skal du enten benytte formularen "Indsend nye dokumenter" eller indsende dokumenterne til os via Digital Post.
  • Ønsker du at anmode om at få en sag genoptaget? Så skal du benytte formularen ”Anmod om genoptagelse".

Du kan trygt benytte de tre formularer, da kommunikationen er krypteret.

Beskeder med personfølsomme oplysninger

Vil du sende beskeder til Skatteankestyrelsen, skal du skrive fra den Digitale Postkasse. Det sikrer, at din henvendelse ikke kan læses af andre end modtageren, hvis den indeholder personfølsomme oplysninger.

Den Digitale Postkasse, borgere: www.borger.dk

Den Digitale Postkasse, virksomheder: www.virk.dk

Digital post fra Skatteankestyrelsen

Du vil som udgangspunkt modtage alle informationer om din klagesag i din digitale postkasse på borger.dk, hvis du er privatperson eller på virk.dk, hvis det drejer sig om en virksomhed.

Al post fra Skatteankestyrelsen bliver sendt digitalt, med mindre du er fritaget. Er du fritaget fra digital post, vil du fortsat modtage fysiske breve fra os, der holder dig informeret om din sag.

Den 1. november 2014 blev det obligatorisk at modtage digital post for borgere, der ikke har fået fritagelse. Det har været obligatorisk for virksomheder at modtage digital post siden den 1. november 2013. Formålet med digital post er at effektivisere forsendelse af post mellem offentlige myndigheder og virksomheder og private postmodtagere. Det betyder bedre service, lavere belastning af miljøet og færre udgifter til porto.

Du kan læse mere om digital post på borger.dk og virk.dk

Skatteankestyrelsens mailadresse

Vi anbefaler, at du sender beskeder til Skatteankestyrelsen fra den Digitale Postkasse. Det sikrer, at din henvendelse ikke kan læses af andre end modtageren.

Hvis du vil kontakte Skatteankestyrelsen om generelle spørgsmål, der ikke vedrører en konkret sag, kan du skrive til vores mailadresse