Aftale om hurtigere vej gennem klagesystemet

20-12-2018
Nyhed

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en aftale, der skal sikre en hurtigere vej gennem klagesystemet

”Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV” har til formål nedbringe de lange sagsbehandlingstider i skatteklagesystemet – og dermed styrke klagernes retssikkerhed. Aftalen indeholder en række tiltag, der skal gøre klageforløbet mere effektivt, og samtidig indeholder aftalen en ny struktur for de ankenævn, som afgør klagesagerne. Aftalen er indgået mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Læs pressemeddelelse og den fulde aftaletekst på Skatteministeriets hjemmeside.

Mål for sagsbehandlingstider fra 2019
Med aftalen bliver klagesystemet styrket med ca. 200 mio. kr. de kommende år. Pengene skal bruges til at afvikle sagsbeholdningen og sænke sagsbehandlingstiderne i Skatteankestyrelsen. Aftalen betyder, at klagere vil kunne få afgjort borgernære sager (motor-, person- og visse erhvervsskattesager) inden for 12 måneder.

Målet for sagsbehandlingstiden gælder fra den 1. januar 2019.

Flere tiltag fra 2020
Aftalen indeholder også lovgivningsmæssige tiltag, som skal gøre klageforløbet mere effektivt. Fra den 1. januar 2020 vil klagegebyret for skatte- og motorsager stige fra 400 kr. til 1.000 kr. (hvis klageren får helt eller delvist ret, vil beløbet fortsat blive betalt tilbage). Det vil ikke længere være muligt frit at vælge at få en sag til et skatteankenævn afgjort i Landsskatteretten.

Fra den 1. januar 2020 fastsætter aftalen også en ny struktur for ankenævnene, som fortsat vil være en stærk lægmandsinstitution.