02-03-2018
Nyhed

Udbud af kontrakt om Landsskatterettens afgørelsesdatabase

Skatteankestyrelsen udbyder en fireårig kontrakt om etablering, drift og vedligeholdelse af en Afgørelsesdatabase. Afgørelsesdatabasen er en webbaseret portal for offentliggørelse af Landsskatterettens afgørelser. 

Fristen for indsendelse af tilbud er mandag den 16. april 2018 kl. 12.00

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=205826&B=SKAT.

Udbuddet har ID-nummer: 179633.

Skat bistår Skatteankestyrelsen i den udbudsretlige proces.