Landsskatteretten klarer sig fint i ombudsmandsundersøgelse

23-03-2018
Nyhed

Folketingets Ombudsmand afsluttede den 21. marts 2018 sin egen drift-undersøgelse af 30 sager, der er afgjort af SKAT som første instans og Landsskatteretten som anden instans.

Ombudsmandens undersøgelse har haft fokus på overholdelsen af de almindelige forvaltningsretlige regler og principper. Ombudsmanden har særligt koncentreret sin undersøgelse om forhold, som kan siges at have betydning for en god og tillidsfuld relation mellem skattemyndighederne og borgere og virksomheder.

Landsskatteretten yder en kompetent klagebehandling

Landsskatterettens ledende retsformand, Susanne Dahl, lægger vægt på, at borgerne får en professionel og kompetent behandling, og hun er tilfreds med undersøgelsens konklusioner:

”Undersøgelsen bekræfter efter min opfattelse, at Landsskatterettens sagsbehandling er meget grundig, og at vi tager vores brugere meget seriøst.

Det skal afspejle sig i de afgørelser, vi træffer. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at ombudsmanden blandt andet fremhæver, at formen på vores fremstilling af sagen og dens problemstilling er klar og læsevenlig.

Ombudsmanden påpeger dog også, at Landsskatteretten i to sager ikke har taget stilling til alle relevante synspunkter, og at vi i klagebehandlingen af én af de undersøgte sager ikke af egen drift har kontrolleret, at skatteforvaltningen har overholdt ansættelsesfristerne. Det tager vi naturligvis til efterretning.

Jeg har oplyst ombudsmanden, at Landsskatteretten fortsat vil have fokus på stillingtagen til partsanbringender. Vi vil også have det som et særligt opmærksomhedspunkt at påse, at SKAT har overholdt ansættelsesfristerne i de påklagede afgørelser. Ombudsmanden bekræfter i sin konklusion, at han anser disse tiltag for meget relevante.”

Landsskatteretten er en uafhængig klagemyndighed

Susanne Dahl fremhæver, at Landsskatterettens status som uafhængig klagemyndighed er et væsentligt led i at sikre retssikkerhed på skatteområdet og tillid til skattesystemet. ”Det havde derfor været ønskeligt, hvis Landsskatteretten og SKAT i nyheden fra ombudsmanden var blevet mere tydeligt adskilt. Det er vigtigt, at borgerne kan se uafhængigheden, og derfor vi er meget opmærksomme på at formidle vores rolle som klagemyndighed.”

Hele redegørelsen kan læses på Folketingets Ombudsmands hjemmeside.