Nu kan man få prøvet sin sag ved Landsskatteretten i Silkeborg

16-01-2018
Nyhed

Sidste år besluttede Landsskatterettens ledende retsformand Susanne Dahl, at det fra 2018 bliver muligt at anmode om at få prøvet sin sag i Landsskatteretten i Silkeborg.

”I løbet af 2018 har vi afsat otte dage til afholdelse af retsmøder i Silkeborg. Det er selvfølgelig vigtigt for os at sikre, at der berammes møder på alle dagene. Indtil nu lader det til, at der er interesse for, at få prøvet sin sag på et retsmøde i Silkeborg. Vi har uden problemer allerede nu fået berammet retsmøder til de næste retsmødedag i Silkeborg.”

I november 2017 annoncerede Skatteministeriet åbningen i en pressemeddelelse, og i den forbindelse sagde Skatteminister Karsten Lauritzen, at åbningen er et rets-sikkerhedsmæssigt positivt skridt i den rigtige retning. Ledende retsformand Susanne Dahl mener også, at det retssikkerhedsmæssigt er væsentligt, at der er en vid adgang til, at borgerne og deres repræsentanter kan redegøre for deres standpunkt direkte overfor Landsskatteretten og glæder sig over, at det nu også bliver muligt for klagerne at få prøvet deres sager vest for Storebælt.

Den 16. januar 2018 holdes de første retsmøder i Silkeborg, hvor Skatteankestyrelsens i forvejen har lokaler, og hvor det er let at komme til fra hele Jylland samt Aalborg og Aarhus, hvor flere advokathuse, som typisk kører sager i Landsskatteretten, i dag har til huse.

Fakta
Landsskatteretten træffer afgørelser i sager, der bliver forberedt af Skatteankestyrelsen. Derudover kommer styrelsen med et forslag til, hvordan sagen skal afgøres. Landsskatteretten er imidlertid uafhængig, og den er derfor ikke bundet af forslaget. Retten træffer med andre ord selvstændigt afgørelse.

Landsskatteretten træffer afgørelse ved skriftlig og mundtlig votering.

Der er berammet ca. 100 retsmøder om året.

Læs mere om Landsskatteretten her