Ønsker du at indsende en klage? Så skal det ske digitalt

23-03-2018
Nyhed

Fra 3. april skal du benytte vores selvbetjeningsløsning til at indsende en klage

 

Nye regler på klageområdet betyder blandt andet, at klager og efterfølgende kommunikation fra borgere, virksomheder og repræsentanter skal sendes til Skatteankestyrelsen digitalt. De nye regler træder i kraft fra 3. april 2018.

Du kan læse mere i bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Hvad betyder det for dig?

Det betyder, at du fra 3. april 2018 kun kan indsende din klage eller anmodning om genoptagelse af en sag via vores digitale selvbetjeningsløsning.

Det samme gælder den efterfølgende skriftlige kommunikation om klagesager og genoptagelsessager, som skal ske enten via vores digitale selvbetjeningsløsning eller via Digital Post, dvs. e-Boks og borger.dk.

Der er undtagelser

I fx følgende tilfælde kan du, men skal ikke, benytte vores digitale selvbetjeningsløsning:

1) Ved klager over aktindsigt

2) Hvis du er fritaget fra Digital Post

I disse tilfælde kan du indsende din klage med almindelig post eller ved personligt fremmøde.

Betaling af klagegebyr

I langt de fleste tilfælde opkræver vi et klagegebyr for at behandle klagen. Klagegebyret skal betales samtidig med, at du indsender klagen. Læs mere om betaling af klagegebyr