Rigsrevisionen følger op på undersøgelse af produktivitet og sagsbehandlingstid

11-09-2018
Nyhed

Rigsrevisionen har netop fulgt op på en undersøgelse af Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet, som blev gennemført i 2016

Du kan læse Rigsrevisionens notat om opfølgningen på Rigsrevisionens hjemmeside.

Skatteankestyrelsens direktør, Anette Hummelshøj udtaler i den forbindelse: ”Som jeg udtalte, da Rigsrevisionen havde gennemført undersøgelsen i 2016, er jeg helt enig i, at styrelsens sagsbehandlingstider er alt for lange, og at det slet ikke er rimeligt for den enkelte klager.

Der er arbejdet målrettet med en række initiativer, der skal nedbringe sagsbehandlingstiderne, og jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen finder dette tilfredsstillende. Vi har hele tiden været klar over, at vi ikke ville kunne høste frugterne af initiativerne allerede i 2018. Det har vi orienteret Rigsrevisionen om i 2016 og i forbindelse med opfølgningen i år. Det er et langt sejt træk, og der er desværre ikke nogen hurtig løsning”.

Rigsrevisionen vil fortsat følge Skatteministeriets arbejde med at nedbringe Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og øge produktiviteten.

Læs mere om Rigsrevisionens beretning fra december 2016 her.

For pressehenvendelser kontakt pressemedarbejder Michael Malherbe, eller tlf. 3376 0915.