Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Skatteankestyrelsen er en uafhængig myndighed, der behandler klager på skatte- og vurderingsområdet

Vi behandler klager over SKATs afgørelser og sikrer retssikkerhed på skatte- og vurderingsområdet. Vores uafhængige klagebehandling er din garanti for, at klagemyndighederne træffer afgørelse på et neutralt og sagligt grundlag.

Fælles sekretariat for flere klagemyndigheder

Skatteankestyrelsen er et fælles sekretariat for Landsskatteretten og en ræk­ke regionale ankenævn: skatteankenævn, vurderingsankenævn, fællesanke­nævn og motorankenævn. Det betyder, at Skatteankestyrelsen behandler og forbereder afgørelsesudkast i klagesagerne, men at det er Landsskatteretten eller ankenævnet, der træffer den endelige afgørelse i sagen. Der er dog visse sagsområder, hvor styrelsen selv træffer afgørelse.

Skatteankestyrelsen behandler klager over blandt andet beskatning af lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, inddrivelse af gæld til det offentlige, ejendomsvur­deringer, vurdering af biler, moms, told og afgifter og beskatning af selskaber og hovedaktionærer.

mapwodense.png

Vi forbereder sager, der afgøres følgende steder

ikon-landsskatteretten.png

Landsskatteretten

Landsskatteretten er et centralt nævn, der består af den ledende retsformand, Susanne Dahl, et antal retsformænd og 34 retsmedlemmer. Læs mere om Landsskatteretten

ikon-skatteankenævn.png

Skatteankenævn

Skatteankenævnene er lokale nævn, hvor medlemmerne er udnævnt efter kommunalbestyrelsens indstilling. Læs mere om Skatteankenævnene her

ikon-vurderingsankenævn.png

Vurderingsankenævn

Vurderingsankenævnene er lokale nævn, hvor medlemmerne er udnævnt efter kommunalbestyrelsens indstilling. Læs mere om Vurderingsankenævnene her

ikon-motorankenævn.png

Motorankenævn

Motorankenævnene er lokale nævn med sagkyndige medlemmer. Læs mere om Motorankenævnene her

ikon-fællesankenævn.png

Fællesankenævn

Fælles skatte- og vurderingsankenævnene er lokale nævn, hvor medlemmerne er udnævnt efter kommunalbestyrelsens indstilling. Læs mere om Fællesankenævnene her

ikon-skatteankestyrelsen.png

Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen træffer afgørelse i sager, som ikke skal nævnsbehandles, jf. BEK. nr. 1 af 2. januar 2014 om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen.

Nyheder

Nyhedsarkiv

Ønsker du at indsende en klage? Så skal det ske digitalt

Den 3. april 2018 trådte nye regler på klageområdet i kraft. De nye regler betyder blandt andet, at klager og efterfølgende kommunikation skal sendes til Skatteankestyrelsen digitalt.

Læs mere

Aktuelle jobs

Teamleder til Sagsadministration i Odense

Oprettet
12-04-2018
Organisation
Sagsadministrationen
Arbejdssted
Thomas B. Thriges Gade 42-48, Odense
Ansøgningsfrist
30-04-2018

Møde med din sagsbehandler

Hvis du vil drøfte sagen med din sagsbehandler, skal du skrive det i din klage eller kontakte os. Sagsbehandleren indkalder dig til mødet.

Mødet er sagsoplysende, og på mødet vil du således ikke kunne få en indikation om sagens afgørelse. Mødet er ganske uformelt og kan holdes over telefonen eller på et af vores kontorer i København, Silkeborg eller Haderslev.

Læs mere

undefined

Omkostningsgodtgørelse

Udgifter til sagkyndig bistand godtgøres med 50 %. Der betales godtgørelse på 100 %, hvis du får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad.

Der ydes dog ikke godtgørelse i sager, der skal afgøres af et vurderingsankenævn eller et motorankenævn, i inddrivelsessager, i klager om aktindsigt eller i sager uden nævnsbehandling om told, afgifter, registreringsafgift eller arbejdsgiverkontrol.

Læs mere

KH3A4658_web

Digital Post

Hvis du vil sende en klage over en afgørelse ind til Skatteankestyrelsen eller sende yderligere materiale i en verserende klagesag, kan du bruge styrelsens klageportal. Læs mere under Klager.

Vil du sende noget til Skatteankestyrelsen, som indeholder personfølsomme oplysninger, så bør du skrive fra din Digitale Postkasse på fx www.borger.dk. Det sikrer, at din henvendelse ikke kan læses af andre.

Al post fra Skatteankestyrelsen bliver sendt digitalt, med mindre du er fritaget. 

Læs mere

KH3A4471_web.jpg