Organisation

 

 

Direktionen i Skatteankestyrelsen består af:

Direktør Winnie Jensen

Afdelingschef i Forretningsudvikling og -understøttelse, Dorthe Hertz

Afdelingschef for vurderingsområdet, Pernille Møller Tronborg

Afdelingschef for skatteområdet, Helle Smidt Gori

Oversigt over organisationen

Klik på organisationsdiagrammet for at se det i større version

Forretningsudvikling og -understøttelse understøtter klagesagsbehandlingen inden for områderne Ledelsessekretariat og HR, Økonomi, Digitalisering og Udvikling.

Vurderingsområdet er opdelt i fagområderne fradrag for forbedringer i grundværdien (FFF), erhvervsejendomsvurdering, vurdering af almindelige ejerboliger, motorkøretøjer og grundværdi.

Enheden Taskforce arbejder med tværgående koordinering, udviklingsopgaver og kompetenceudvikling på vurderingsområdet.

Skatteområdet er opdelt i fagområderne erhvervs-, selskabs- og kapitalbeskatning, moms, told, afgifter, personbeskatning og inddrivelse. Sagsadministrationen går på tværs af alle fagområder, og Sagsadministrationens hovedfunktioner er sagsoprettelse, understøttelse af sagsbehandlingen i fagkontorerne og sagsafslutning.

Enheden Generel Jura behandler spørgsmål, der går på tværs af hele styrelsen. 

Du finder en oversigt over Skatteankestyrelsens kontorer her.

På Skatteministeriets hjemmeside kan du læse mere om den overordnede organisering på hele ministerområdet.