Organisation

Direktionen i Skatteankestyrelsen består af:

undefined

Konstitueret direktør og afdelingschef i Forretningsudvikling og -understøttelse, Dorthe Hertz

Pernille Møller Tronborg

Afdelingschef for vurderingsområdet, Pernille Møller Tronborg

undefined

Afdelingschef for skatteområdet, Helle Smidt Gori

Oversigt over organisationen

Forretningsudvikling og -understøttelse understøtter klagesagsbehandlingen inden for områderne Ledelsessekretariat og HR, Økonomi, Digitalisering og Udvikling.

Vurderingsafdelingen behandler klager inden for fagområderne fradrag for forbedringer i grundværdien (FFF), erhvervsejendomsvurdering, vurdering af almindelige ejerboliger, motorkøretøjer og grundværdi.

Enheden Taskforce arbejder med tværgående koordinering, udviklingsopgaver og kompetenceudvikling på vurderingsområdet.

Skatteafdelingen behandler klager inden for fagområderne erhvervs-, selskabs- og kapitalbeskatning, moms, told, afgifter, personbeskatning og inddrivelse. Sagsadministrationen går på tværs af afdelingerne, og deres hovedfunktioner er sagsoprettelse, understøttelse af sagsbehandlingen i fagkontorerne og sagsafslutning.

Enheden Generel Jura behandler spørgsmål, der går på tværs af hele styrelsen. 

Du finder en oversigt over Skatteankestyrelsens kontorer her.

På Skatteministeriets hjemmeside kan du læse mere om den overordnede organisering på hele ministerområdet.