Et enigt Folketing har aftalt, at borgernære sager fremover skal afgøres inden for 12 måneder. Aftalen omfatter borgernære sager, hvor der er klaget fra 1. januar 2019.

Skatteministeriets pressemeddelelse om aftalen ”En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke 4”

Hvilke sager er omfattet?

De borgernære sager omfatter sager, hvor hovedspørgsmålet drejer sig om

 • personbeskatning
 • værdiansættelse af motorkøretøjer
 • erhvervsbeskatningssager om
  • driftsomkostninger
  • afgrænsningen mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig virksomhed
  • afgrænsningen mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende

 

Vi oplyser sagsbehandlingstiden, når vi modtager sagen

Når vi har modtaget din klage, sender vi dig en skriftlig bekræftelse af, at klagen er modtaget. I bekræftelsen får du oplyst den forventede sagsbehandlingstid i din sag.

I sager om værdiansættelse af motorkøretøjer får du oplyst den forventede sagsbehandlingstid, når vi har modtaget sagens materiale fra Motorstyrelsen.

Forhold, der kan forlænge sagsbehandlingstiden

Der er tilfælde, hvor sagen normalt ikke kan blive afgjort inden for 12 måneder.

Det vil tage længere tid at behandle sagen, hvis

 • du ønsker syn og skøn
 • sagen afventer afgørelse af en straffesag
 • sagen afventer udfaldet af en lignende sag
 • sagen skal afgøres af Landsskatteretten, fordi den er principiel
 • du beder om, at sagen afgøres på et retsmøde i Landsskatteretten – læs mere om retsmøder

 

Andre sager behandles ikke langsommere

De sager, der ikke er omfattet af målet om en sagsbehandlingstid på 12 måneder, bliver ikke behandlet langsommere end ellers, fordi de borgernære sager afgøres hurtigt. Det skyldes tilførslen af ekstra ressourcer til klagesystemet, som skal sikre den kortere sagsbehandlingstid for de borgernære sager.

Skatteankestyrelsen arbejder på en række områder på at sikre kortere sagsbehandlingstider på andre sagsområder.