Et enigt Folketing har aftalt, at borgernære sager fremover skal afgøres inden for 12 måneder. Aftalen omfatter borgernære sager, hvor der er klaget fra 1. januar 2019.

Skatteministeriets pressemeddelelse om aftalen ”En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke 4”

Hvilke sager er omfattet?

De borgernære sager omfatter sager, hvor hovedspørgsmålet drejer sig om

 • personbeskatning
 • værdiansættelse af motorkøretøjer
 • erhvervsbeskatningssager om
  • driftsomkostninger
  • afgrænsningen mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig virksomhed
  • afgrænsningen mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende

 

Vi oplyser sagsbehandlingstiden, når vi modtager sagen

Når vi har modtaget en klage, sender vi en skriftlig bekræftelse af, at klagen er modtaget. I bekræftelsen oplyser vi den forventede sagsbehandlingstid i sagen.

I sager om værdiansættelse af motorkøretøjer oplyser vi den forventede sagsbehandlingstid, når vi har modtaget sagens materiale fra Motorstyrelsen.

 

Forhold, der kan forlænge sagsbehandlingstiden

Sagsbehandlingstiden kan blive forlænget, hvis

 • der skal afholdes syn og skøn
 • sagen skal afvente afgørelse af en straffesag
 • sagen skal afvente udfaldet af en lignende sag
 • sagen skal afgøres af Landsskatteretten, fordi den er principiel
 • sagen skal afgøres på et retsmøde i Landsskatteretten – læs mere om retsmøder

I disse tilfælde vil styrelsen stadig sørge for den hurtigst mulige behandling af sagen.

Andre sager behandles ikke langsommere

De sager, der ikke er borgernære sager, bliver ikke behandlet langsommere end ellers, fordi de borgernære sager behandles og afgøres hurtigt. Det skyldes tilførslen af ekstra ressourcer, som skal sikre den kortere sagsbehandlingstid for de borgernære sager.

Skatteankestyrelsen arbejder på en række områder på at sikre kortere sagsbehandlingstider på andre sagsområder.