Omkostningsgodtgørelse

undefined

Udgifter til sagkyndig bistand godtgøres med 50 %. Der betales godtgørelse på 100 %, hvis du får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad

Der ydes dog ikke godtgørelse i sager, der skal afgøres af et vurderingsankenævn eller et motorankenævn, i inddrivelsessager, i klager om aktindsigt eller i sager uden nævnsbehandling om told, afgifter, registreringsafgift eller arbejdsgiverkontrol. Der ydes ikke godtgørelse for arbejde i sager om tilbagekaldelse af afgørelser om refusion af udbytteskat og i sager om afslag på anmodninger om refusion af udbytteskat, hvis arbejdet er udført fra den 1. januar 2020.

Ansøgning om godtgørelse skal afleveres til Skattestyrelsen. Ansøgningsblanketten kan findes på dette link. Reglerne om omkostningsgodtgørelse er beskrevet på skat.dk.