Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Omkostningsgodtgørelse

undefined

Udgifter til sagkyndig bistand godtgøres med 50 %. Der betales godtgørelse på 100 %, hvis du får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad

Der ydes dog ikke godtgørelse i sager, der skal afgøres af et vurderingsankenævn eller et motorankenævn, i inddrivelsessager, i klager om aktindsigt eller i sager uden nævnsbehandling om told, afgifter, registreringsafgift eller arbejdsgiverkontrol.

Ansøgning om godtgørelse skal afleveres til de regionale skattecentre. Ansøgningsblanket kan findes på SKATs hjemmeside på dette link. Reglerne om omkostningsgodtgørelse fremgår af SKATs pjece, P nr. 29.