Omkostningsgodtgørelse

undefined

Udgifter til sagkyndig bistand godtgøres med 50 %. Der betales godtgørelse på 100 %, hvis du får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad

Der ydes dog ikke godtgørelse i sager, der skal afgøres af et vurderingsankenævn eller et motorankenævn, i inddrivelsessager, i klager om aktindsigt eller i sager uden nævnsbehandling om told, afgifter, registreringsafgift eller arbejdsgiverkontrol.

Ansøgning om godtgørelse skal afleveres til Skattestyrelsen. Ansøgningsblanketten kan findes på dette link. Reglerne om omkostningsgodtgørelse er beskrevet på skat.dk.