Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Skatteankestyrelsen er en uafhængig myndighed, der behandler klager på skatte- og vurderingsområdet

Ønsker du at indsende en klage? Så skal det ske digitalt

Den 3. april 2018 trådte nye regler på klageområdet i kraft. De nye regler betyder blandt andet, at klager og efterfølgende kommunikation skal sendes til Skatteankestyrelsen digitalt.

Læs mere

Aktuelle jobs

Dygtige og motiverede jurastuderende søges til Skatteankestyrelsen i Odense

Oprettet
18-05-2018
Organisation
Skatteafdelingen
Arbejdssted
Thomas B. Thriges Gade 44-48 i Odense
Ansøgningsfrist
06-06-2018

Juridiske sagsbehandlere søges til Skatteankestyrelsen

Oprettet
18-05-2018
Organisation
Skatteankestyrelsen
Arbejdssted
Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V
Ansøgningsfrist
04-06-2018

Juridiske sagsbehandlere til Skatteankestyrelsens kontorer i Odense

Oprettet
18-05-2018
Organisation
12. kontor
Arbejdssted
Thomas B. Thriges Gade 44-48 i Odense
Ansøgningsfrist
06-06-2018

Juridiske sagsbehandlere til Skatteankestyrelsens kontorer i Silkeborg

Oprettet
18-05-2018
Organisation
Vurderingsafdelingen
Arbejdssted
Glarmestervej 4 i Silkeborg
Ansøgningsfrist
04-06-2018

Skatteankestyrelsen søger jurist med interesse for forvaltningsret

Oprettet
18-05-2018
Organisation
Generel Jura
Arbejdssted
Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V
Ansøgningsfrist
13-06-2018

Skatteankestyrelsen søger 3 juridiske sagsbehandlere til moms, told og afgifter

Oprettet
18-05-2018
Organisation
7. kontor
Arbejdssted
Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V
Ansøgningsfrist
04-06-2018

Skatteankestyrelsen søger en faglig koordinator til erhvervsbeskatning i København

Oprettet
18-05-2018
Organisation
13. kontor
Arbejdssted
Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V
Ansøgningsfrist
04-06-2018

Få en afgørende rolle som leder i Skatteankestyrelsen

Oprettet
18-05-2018
Organisation
Skatteafdelingen
Arbejdssted
Thomas B. Thriges Gade 44-48, 5000 Odense C
Ansøgningsfrist
03-06-2018

Dygtige og motiverede jurastuderende søges til Skatteankestyrelsen i København

Oprettet
08-05-2018
Organisation
6. kontor
Arbejdssted
Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V, og Strandboulevarden 89-91, 2100 København Ø
Ansøgningsfrist
22-06-2018

Skatteankestyrelsen søger en ingeniør til intern rådgivning

Oprettet
04-05-2018
Organisation
Taskforce
Arbejdssted
Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V
Ansøgningsfrist
21-05-2018

Møde med din sagsbehandler

Hvis du vil drøfte sagen med din sagsbehandler, skal du skrive det i din klage eller kontakte os. Sagsbehandleren indkalder dig til mødet.

Mødet er sagsoplysende, og på mødet vil du således ikke kunne få en indikation om sagens afgørelse. Mødet er ganske uformelt og kan holdes over telefonen eller på et af vores kontorer i København, Silkeborg, Aalborg eller Odense.

Læs mere

undefined

Omkostningsgodtgørelse

Udgifter til sagkyndig bistand godtgøres med 50 %. Der betales godtgørelse på 100 %, hvis du får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad.

Der ydes dog ikke godtgørelse i sager, der skal afgøres af et vurderingsankenævn eller et motorankenævn, i inddrivelsessager, i klager om aktindsigt eller i sager uden nævnsbehandling om told, afgifter, registreringsafgift eller arbejdsgiverkontrol.

Læs mere

undefined

Digital Post

Hvis du vil sende en klage over en afgørelse ind til Skatteankestyrelsen eller sende yderligere materiale i en verserende klagesag, kan du bruge styrelsens klageportal. Læs mere under Klager.

Vil du sende noget til Skatteankestyrelsen, som indeholder personfølsomme oplysninger, så bør du skrive fra din Digitale Postkasse på fx www.borger.dk. Det sikrer, at din henvendelse ikke kan læses af andre.

Al post fra Skatteankestyrelsen bliver sendt digitalt, med mindre du er fritaget. 

Læs mere