Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Skatteankestyrelsen er en uafhængig myndighed, der behandler klager på skatte- og vurderingsområdet

Er du vores nye kollega?

Skatteankestyrelsen er en arbejdsplads med spændende juridiske problemstillinger og stærke faglige miljøer. Vi lægger vægt på sparring, samarbejde og en uformel omgangstone. Vil du være med til at gøre os til landets bedste klagemyndighed?

Læs mere

Aktuelle jobs

Erfaren HR-partner til Skatteankestyrelsen i Aalborg

Oprettet
11-12-2017
Organisation
HR
Arbejdssted
Vestre Havnepromenade 7-9 i Aalborg
Ansøgningsfrist
02-01-2018

HR-udviklingskonsulent med flair for at skabe varig læring

Oprettet
11-12-2017
Organisation
HR
Arbejdssted
Ved Vesterport 6, 1612 København V
Ansøgningsfrist
03-01-2018

Skatteankestyrelsen søger sagsbehandlere til personbeskatning, inddrivelse og omkostningsgodtgørelse

Oprettet
06-12-2017
Organisation
12. kontor
Arbejdssted
Thomas B. Thriges Gade 44-48 i Odense
Ansøgningsfrist
09-01-2018

Møde med din sagsbehandler

Hvis du vil drøfte sagen med din sagsbehandler, skal du skrive det i din klage eller kontakte os. Sagsbehandleren indkalder dig til mødet.

Mødet er sagsoplysende, og på mødet vil du således ikke kunne få en indikation om sagens afgørelse. Mødet er ganske uformelt og kan holdes over telefonen eller på et af vores kontorer i København, Silkeborg eller Haderslev.

Læs mere

KH3A7247-2_web.jpg

Omkostningsgodtgørelse

Udgifter til sagkyndig bistand godtgøres med 50 %. Der betales godtgørelse på 100 %, hvis du får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad.

Der ydes dog ikke godtgørelse i sager, der skal afgøres af et vurderingsankenævn eller et motorankenævn, i inddrivelsessager, i klager om aktindsigt eller i sager uden nævnsbehandling om told, afgifter, registreringsafgift eller arbejdsgiverkontrol.

Læs mere

KH3A4658_web

Digital Post

Hvis du vil sende en klage over en afgørelse ind til Skatteankestyrelsen eller sende yderligere materiale i en verserende klagesag, kan du bruge styrelsens klageportal. Læs mere under Klager.

Vil du sende noget til Skatteankestyrelsen, som indeholder personfølsomme oplysninger, så bør du skrive fra din Digitale Postkasse på fx www.borger.dk. Det sikrer, at din henvendelse ikke kan læses af andre.

Al post fra Skatteankestyrelsen bliver sendt digitalt, med mindre du er fritaget. 

Læs mere

KH3A4471_web.jpg