Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Skatteankestyrelsen er en uafhængig myndighed, der behandler klager på skatte- og vurderingsområdet

Ønsker du at indsende en klage? Så skal det ske digitalt

Fra 3. april 2018 træder nye regler på klageområdet i kraft. De nye regler betyder blandt andet, at klager og efterfølgende kommunikation skal sendes til Skatteankestyrelsen digitalt.

Læs mere

Aktuelle jobs

Skatteankestyrelsen søger servicemedarbejder med stærkt servicegen

Oprettet
19-03-2018
Organisation
Skatteankestyrelsen
Arbejdssted
Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V samt på lokationen Strandboulevarden 89, 2100 København Ø
Ansøgningsfrist
03-04-2018

Dygtige og motiverede jurastuderende søges til Skatteankestyrelsen i København

Oprettet
19-03-2018
Organisation
Skatteafdelingen
Arbejdssted
Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V
Ansøgningsfrist
03-04-2018

Bliv studentermedhjælper ved Skatteankestyrelsen i Silkeborg

Oprettet
12-03-2018
Organisation
14. kontor
Arbejdssted
Glarmestervej 4, 8600 Silkeborg
Ansøgningsfrist
23-03-2018

Møde med din sagsbehandler

Hvis du vil drøfte sagen med din sagsbehandler, skal du skrive det i din klage eller kontakte os. Sagsbehandleren indkalder dig til mødet.

Mødet er sagsoplysende, og på mødet vil du således ikke kunne få en indikation om sagens afgørelse. Mødet er ganske uformelt og kan holdes over telefonen eller på et af vores kontorer i København, Silkeborg eller Haderslev.

Læs mere

KH3A7247-2_web.jpg

Omkostningsgodtgørelse

Udgifter til sagkyndig bistand godtgøres med 50 %. Der betales godtgørelse på 100 %, hvis du får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad.

Der ydes dog ikke godtgørelse i sager, der skal afgøres af et vurderingsankenævn eller et motorankenævn, i inddrivelsessager, i klager om aktindsigt eller i sager uden nævnsbehandling om told, afgifter, registreringsafgift eller arbejdsgiverkontrol.

Læs mere

KH3A4658_web

Digital Post

Hvis du vil sende en klage over en afgørelse ind til Skatteankestyrelsen eller sende yderligere materiale i en verserende klagesag, kan du bruge styrelsens klageportal. Læs mere under Klager.

Vil du sende noget til Skatteankestyrelsen, som indeholder personfølsomme oplysninger, så bør du skrive fra din Digitale Postkasse på fx www.borger.dk. Det sikrer, at din henvendelse ikke kan læses af andre.

Al post fra Skatteankestyrelsen bliver sendt digitalt, med mindre du er fritaget. 

Læs mere

KH3A4471_web.jpg