Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Skatteankestyrelsen er en uafhængig myndighed, der behandler klager på skatte- og vurderingsområdet

Klager skal indsendes digitalt

Indsendelse af klage og anden kommunikation med Skatteankestyrelsen skal som udgangspunkt ske digitalt.

Læs mere

Aktuelle jobs

Konsulenter til HR-området i Skatteankestyrelsen

Oprettet
15-04-2019
Organisation
Skatteankestyrelsen
Arbejdssted
Ved Vesterport 6, 1612 København V
Ansøgningsfrist
20-05-2019

Konsulent til ledelsesbetjening i Skatteankestyrelsen

Oprettet
05-04-2019
Organisation
Ledelsessekretariat og HR
Arbejdssted
Ved Vesterport 6, 1612 København V
Ansøgningsfrist
06-05-2019

Få en afgørende rolle som leder i Skatteankestyrelsen

Oprettet
04-04-2019
Organisation
12. kontor
Arbejdssted
Thomas B. Thriges Gade 44-48 5000 Odense C
Ansøgningsfrist
13-05-2019

Få en afgørende rolle som leder i Skatteankestyrelsen

Oprettet
27-03-2019
Organisation
Odense
Arbejdssted
Thomas B. Thriges Gade 44-48 5000 Odense C
Ansøgningsfrist
13-05-2019

Møde med din sagsbehandler

Hvis du vil drøfte sagen med din sagsbehandler, skal du skrive det i din klage eller kontakte os. Sagsbehandleren indkalder dig til mødet.

Mødet er sagsoplysende, og på mødet vil du således ikke kunne få en indikation om sagens afgørelse. Mødet er ganske uformelt og kan holdes over telefonen eller på et af vores kontorer i København, Silkeborg, Aalborg eller Odense.

Læs mere

undefined

Omkostningsgodtgørelse

Udgifter til sagkyndig bistand godtgøres med 50 %. Der betales godtgørelse på 100 %, hvis du får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad.

Der ydes dog ikke godtgørelse i sager, der skal afgøres af et vurderingsankenævn eller et motorankenævn, i inddrivelsessager, i klager om aktindsigt eller i sager uden nævnsbehandling om told, afgifter, registreringsafgift eller arbejdsgiverkontrol.

Læs mere

undefined

Digital Post

Hvis du vil sende en klage over en afgørelse ind til Skatteankestyrelsen eller sende yderligere materiale i en verserende klagesag, kan du bruge styrelsens klageportal. Læs mere under Klager.

Vil du sende noget til Skatteankestyrelsen, som indeholder personfølsomme oplysninger, så bør du skrive fra din Digitale Postkasse på fx www.borger.dk. Det sikrer, at din henvendelse ikke kan læses af andre.

Al post fra Skatteankestyrelsen bliver sendt digitalt, med mindre du er fritaget. 

Læs mere