Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Skatteankestyrelsen er en uafhængig myndighed, der behandler klager på skatte- og vurderingsområdet

Ønsker du at indsende en klage? Så skal det ske digitalt

Den 3. april 2018 trådte nye regler på klageområdet i kraft. De nye regler betyder blandt andet, at klager og efterfølgende kommunikation skal sendes til Skatteankestyrelsen digitalt.

Læs mere

Aktuelle jobs

Skatteankestyrelsen søger en ny medarbejder til at forvalte IT-systemer

Oprettet
15-08-2018
Organisation
Digitalisering
Arbejdssted
Ved Vesterport 6, 1612 København V
Ansøgningsfrist
29-08-2018

Dygtig jurastuderende søges til Skatteankestyrelsen i København

Oprettet
15-08-2018
Organisation
13. kontor
Arbejdssted
Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V
Ansøgningsfrist
29-08-2018

Erfaren HR-medarbejder med flair for talbehandling til Ledelsessekretariat og HR

Oprettet
14-08-2018
Organisation
Ledelsessekretariatet og HR
Arbejdssted
Ved Vesterport 6, 1612 København V
Ansøgningsfrist
29-08-2018

Kommunikationschef i Skatteankestyrelsen

Oprettet
10-08-2018
Organisation
Kommunikation og interessenter
Arbejdssted
Ved Vesterport 6, 1612 København V
Ansøgningsfrist
26-08-2018

Juridiske sagsbehandlere til Skatteankestyrelsens kontorer i Odense

Oprettet
08-08-2018
Organisation
Odense
Arbejdssted
Thomas B. Thriges Gade 44-48 i Odense
Ansøgningsfrist
22-08-2018

Juridiske sagsbehandlere til Skatteankestyrelsen i København

Oprettet
08-08-2018
Organisation
KBH: Ved Vesterport
Arbejdssted
Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V
Ansøgningsfrist
28-08-2018

Fuldmægtige og konsulenter til juridisk sagsbehandling i Skatteankestyrelsen, Aalborg

Oprettet
03-08-2018
Organisation
18. kontor
Arbejdssted
Vestre Havnepromenade 5, 9000 Aalborg
Ansøgningsfrist
22-08-2018

Skatteankestyrelsen søger servicemedarbejder med stærkt servicegen

Oprettet
31-07-2018
Organisation
Sagsadministration
Arbejdssted
Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V
Ansøgningsfrist
19-08-2018

Akademisk special- eller chefkonsulent til ledelsesbetjening

Oprettet
30-07-2018
Organisation
Ledelsessekretariatet og HR
Arbejdssted
Ved Vesterport 6, 1612 København V
Ansøgningsfrist
17-08-2018

Få en afgørende rolle som leder i Skatteankestyrelsen

Oprettet
09-07-2018
Organisation
18. kontor
Arbejdssted
Vestre Havnepromenade 5-9 9000 Aalborg
Ansøgningsfrist
02-09-2018

Få en afgørende rolle som leder i Skatteankestyrelsen

Oprettet
09-07-2018
Organisation
11. kontor
Arbejdssted
Glarmestervej 2-6 8600 Silkeborg
Ansøgningsfrist
02-09-2018

Få en afgørende rolle som leder i Skatteankestyrelsen

Oprettet
29-06-2018
Organisation
17. kontor
Arbejdssted
Thomas B. Thriges Gade 44-48, 5000 Odense C
Ansøgningsfrist
26-08-2018

Møde med din sagsbehandler

Hvis du vil drøfte sagen med din sagsbehandler, skal du skrive det i din klage eller kontakte os. Sagsbehandleren indkalder dig til mødet.

Mødet er sagsoplysende, og på mødet vil du således ikke kunne få en indikation om sagens afgørelse. Mødet er ganske uformelt og kan holdes over telefonen eller på et af vores kontorer i København, Silkeborg, Aalborg eller Odense.

Læs mere

undefined

Omkostningsgodtgørelse

Udgifter til sagkyndig bistand godtgøres med 50 %. Der betales godtgørelse på 100 %, hvis du får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad.

Der ydes dog ikke godtgørelse i sager, der skal afgøres af et vurderingsankenævn eller et motorankenævn, i inddrivelsessager, i klager om aktindsigt eller i sager uden nævnsbehandling om told, afgifter, registreringsafgift eller arbejdsgiverkontrol.

Læs mere

undefined

Digital Post

Hvis du vil sende en klage over en afgørelse ind til Skatteankestyrelsen eller sende yderligere materiale i en verserende klagesag, kan du bruge styrelsens klageportal. Læs mere under Klager.

Vil du sende noget til Skatteankestyrelsen, som indeholder personfølsomme oplysninger, så bør du skrive fra din Digitale Postkasse på fx www.borger.dk. Det sikrer, at din henvendelse ikke kan læses af andre.

Al post fra Skatteankestyrelsen bliver sendt digitalt, med mindre du er fritaget. 

Læs mere