Gå til indhold

Tilføj nyt til min sag

Ønsker du at tilføje nyt til en klage, du allerede har sendt? Så skal du benytte Skatteankestyrelsens formular Tilføj nyt til min sag. Du kan også benytte Digital Post. Vi anbefaler, at du benytter Tilføj nyt-formularen, hvor du kan indsende op til 100 MB.

Når du klikker på Tilføj nyt til min sag, bliver du sendt videre til formularen med NemLog-in.

 

 

Få svar på spørgsmål om digital klage og kommunikation

Hav følgende parat

  • Dit sagsnummer eller dit blanket ID
  • De nye dokumenter, du ønsker at indsende. Du kan indsende filer som pdf, doc, docx, jpg, png, tiff. Du kan indsende op til 100 MB i alt.

Find dit sagsnummer

Du skal oplyse sagsnummeret, når du tilføjer nyt til en sag. Det sikrer, at det, du tilføjer, let kan lægges på sagen. Du finder sagsnummeret i det brev, du har modtaget fra Skatteankestyrelsen med bekræftelse på, at vi har modtaget din klage.

Find dit blanket ID

Hvis du endnu ikke har fået oplyst et sagsnummer, skal du i stedet oplyse blanket ID, når du tilføjer nyt til en sag.

Dit blanket ID er på fem eller seks cifre.

Du finder dit blanket ID i den kvittering, du har modtaget på mail, hvis du har indsendt din klage via Skatteankestyrelsens klageformular, og du benytter Digital Post.

Blanket ID fremgår også af den kvittering, der bliver vist på skærmen, når man har sendt en klage med vores online klageformular.

Hvis du hverken har sagsnummer eller blanket ID

Så skal du oplyse cvr-nummer eller cpr-nummer på den, som klagen vedrører og kort angive, hvad sagen drejer sig om.

Er du fritaget eller undtaget fra Digital Post?

Hvis du er fritaget eller undtaget fra Digital Post, kan du sende dine dokumenter med almindelig post eller aflevere dokumenterne til Skatteankestyrelsen ved personligt fremmøde.

Vi gemmer dit igangværende arbejde som en kladde

Når du tilføjer nyt til en sag med Skatteankestyrelsens online formular, bliver din tekst løbende gemt som en kladde. Hvis du ikke bliver færdig med tilføjelsen, eller hvis du bliver afbrudt, kan du altså fortsætte senere. Kladden gemmes i 48 timer, fra du senest har arbejdet med den.

Sådan behandler vi personoplysninger

Skatteankestyrelsen modtager oplysninger om dig, når du opretter en klage i Skatteankestyrelsens digitale selvbetjeningsløsning. Når du har indsendt din klage eller anmodning om genoptagelse, vil du få nærmere oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles, og hvilke rettigheder du har.

Du har mulighed for at læse generelt om Skatteankestyrelsens behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Læs mere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger i vores privatlivspolitik

Husk, at du kun må videregive personoplysninger, som er relevante for behandlingen af den konkrete sag.

Personoplysninger omfatter enhver oplysning, som kan henføres til en fysisk person, fx identifikationsoplysninger som navn og cpr-nummer eller følsomme personoplysninger som oplysninger om helbred og seksuelle forhold.