Gå til indhold

Ejendomsvurdering

Har du spørgsmål om klage over ejendomsvurdering? Så kan du finde svar på disse sider.

Få svar på spørgsmål, inden du klager

Luftfoto af industrikvarter

Erhvervsejendomme, landbrug mv.

Har du fået brevet "Du/I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger" fra Vurderingsstyrelsen? Få svar på spørgsmål om at klage.

 

Erhvervsejendom mv.

Billede af huse set fra oven

Ejerbolig, fx ejerlejlighed eller sommerhus

Har du fået din nye ejendomsvurdering og også fået besked om, at det nu er muligt at klage? Læs mere om mulighederne for at klage.

 

Ejerbolig

Luftfoto af landzone

Kategorisering og genoptagelse

Har du fået en afgørelse i forbindelse med kategorisering af din ejendom eller om genoptagelse af en vurdering? Læs mere om mulighederne for at klage.

 

Kategorisering og genoptagelse

Ønsker du at sende en klage?

 

Opret en klage