Landsskatteretten

Landsskatteretten er et landsdækkende uafhængigt nævn, der består af en ledende retsformand, et antal retsformænd og 38 retsmedlemmer