Gå til indhold

Landsskatteretten

Landsskatteretten er et landsdækkende uafhængigt nævn, der består af en ledende retsformand, et antal retsformænd og 38 retsmedlemmer
Ledende retsformand Susanne Dahl

Ledende retsformand Susanne Dahl

Susanne Dahl er ledende retsformand og Anders Vangsø Mortensen, Søren Kjær Madsen, Poul Bostrup og Henrik Klitz er retsformænd. Retsformændene er jurister, hvilket er et krav i skatteforvaltningsloven.

Landsskatterettens medlemmer er udnævnt af Folketinget og skatteministeren for en periode på seks år.

Landsskatteretten træffer afgørelser i sager, der bliver forberedt af Skatteankestyrelsen. Derudover kommer styrelsen med forslag til, hvordan sagen skal afgøres. Landsskatteretten er imidlertid uafhængig, og den er derfor ikke bundet af forslaget. Retten træffer med andre ord selvstændigt afgørelse.

Landsskatteretten har adresse på Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V, hvor retsformændene har kontor.

Der holdes retsmøder på adresserne: 

  • Ved Vesterport 6, 4. sal 1612 København V
  • Glarmestervej 4, 8600 Silkeborg

Retsmedlemmer

Mere information om Landsskatteretten