Gå til indhold

Behandling af personoplysninger i tilfredshedsmålinger

Skatteankestyrelsen har pligt til at informere deltagere i tilfredshedsmålinger om, hvordan vi behandler personoplysninger. Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger i tilfredshedsmålinger og om, hvilke rettigheder du har.

Skatteankestyrelsen behandler personoplysninger i forbindelse med tilfredshedsmålinger. Vi håndterer, opbevarer og videregiver personoplysninger efter de gældende regler og anbefalinger. Det er bl.a. EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov, der sætter rammerne for, hvordan Skatteankestyrelsen skal behandle dine oplysninger.

Skatteankestyrelsen er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Skatteankestyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Det betyder, at det er Skatteankestyrelsens ansvar, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med gældende regler og love, også selvom nogle personoplysninger bliver behandlet af Skatteankestyrelsens eksterne databehandlere, fx it-leverandører.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Du finder vores kontaktoplysninger her

Se, hvordan du sender Digital Post til os

Kontaktoplysninger til Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder.

 • Mail: dpo@sktst.dk
 • Brevpost:
  Skattestyrelsen
  Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
  Hannemanns Allé 25 
  2300 København S

Organisatorisk er databeskyttelsesrådgiveren forankret i Skattestyrelsen.

Læs mere om databeskyttelsesrådgiveren

Bemærk, at når du sender en almindelig mail, er den ikke krypteret. Du skal sende din mail krypteret, hvis den indeholder følsomme personoplysninger, oplysninger om cpr-nummer, oplysninger om private forhold eller øvrige oplysninger, som bør beskyttes.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Skatteankestyrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Undersøgelse af tilfredsheden med Skatteankestyrelsens behandling.

Vi ønsker, at du og andre, der er i kontakt med Skatteankestyrelsen er tilfredse med vores behandling. Vi bruger derfor de oplysninger, som du afgiver i forbindelse med denne undersøgelse, til at undersøge tilfredsheden med vores sagsbehandling.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. skatteforvaltningslovens § 4 a, om behandling, som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, fx identifikationsoplysninger, kontaktoplysninger og oplysninger om dine økonomiske og erhvervsmæssige forhold.

Videregivelse af personoplysninger

Oplysningerne fra tilfredshedsmålingen bruges alene internt og videregives derfor ikke.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Vi behandler de oplysninger, som du selv angiver i forbindelse med din besvarelse af vores tilfredshedsmåling. Vi vil efterfølgende behandle materiale, som har dannet grundlag for vores sagsbehandling.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har behov for det eller pligt til det. Dine oplysninger opbevares sikkert og fortroligt i vores it-systemer, hvor adgangen er begrænset til de medarbejdere, der har brug for det i deres arbejde.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere tjener et sagligt formål. Din besvarelse af spørgeskemaet opbevares i højst 2 år efter afgivelsen af svar. Sletning sker, medmindre indhold i din besvarelse af spørgeskemaet vurderes at have en direkte betydning for din konkrete, afsluttede sag.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder, når Skatteankestyrelsen behandler personoplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du finder vores kontaktoplysninger her.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Du finder link til vejledning om de registreredes rettigheder her

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.