Gå til indhold

Skatteankestyrelsen er en uafhængig klagemyndighed


Vi behandler klager på skatte- og vurderingsområdet. Vores uafhængige klagebehandling er din garanti for, at der bliver truffet afgørelse på et neutralt og sagligt grundlag. På siderne her kan du læse mere om klagemyndighederne på skatte- og vurderingsområdet.

Fælles sekretariat for klagemyndigheder

Skatteankestyrelsen er sekretariat for Landsskatteretten og en ræk­ke ankenævn. Styrelsen afgør også selv klagesager.

Vores opgaver

Skatteankestyrelsens organisering

Få mere at vide om Skatteankestyrelsens organisation. 


Skatteankestyrelsens organisation

Skatteankestyrelsen som arbejdsplads

Vil du være med til at sikre en kompetent og uafhængig klagebehandling på skatte- og vurderingsområdet?

Job og karriere

Mål og resultater

Se mål- og resultatplan, årsrapporter, årsberetninger, sagsstatistikker og afrapporteringer til Folketingets Skatteudvalg

Læs om mål og resultater

Strategi

Læs om Skatteankestyrelsens arbejde med strategi og værdier 

Læs om strategi og værdier

Landsskatteretten

Landsskatteretten er en uafhængig afgørelsesmyndighed, som afgør klagesager

Læs om Landsskatteretten

Ankenævn

Skatteankenævn, vurderingsankenævn og motorankenævn og uafhængige afgørelsesmyndigheder, som afgør klager på en lang række områder

Læs om ankenævnene

Skatteankestyrelsen - uafhængig klagebehandling

Se en kort præsentation af Skatteankestyrelsen og få mere at vide om de opgaver, styrelsen løser.