Gå til indhold

Landsskatterettens processpil

Hvis du er jurastuderende og har lyst til at afprøve dine juridiske færdigheder og din viden om skatteretten i praksis, er Landsskatterettens processpil en enestående mulighed
Studerende i Landsskatterettens processpil

 

Landsskatterettens processpil er bygget op om en sag, der ligger tæt på de virkelige sager, som Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen arbejder med. Vi gør alt for, at deltagerne får en oplevelse, der ligger så tæt på virkeligheden som muligt.

Gennem processpillet skaber du også netværk og får et indtryk af, hvordan det er at arbejde som fuldmægtig og som ansat i Skatteankestyrelsen.

Læs om jurastuderende Ulrikkes oplevelse med processpillet i DJØF-bladet

Overbevisende argumenter og juridisk fingerspidsfornemmelse

Sagen i processpillet er udarbejdet af erfarne juridiske sagsbehandlere fra Skatteankestyrelsen, der sikrer, at sagen er realistisk og træner dig i at håndtere virkelighedens problemstillinger. Sagsbehandlerne fungerer som vejledere og bindeled mellem universiteterne, de studerende og Landsskatteretten.

Som deltager skriver du indlæg på vegne af henholdsvis klageren og Skatteforvaltningen. Du fordyber dig i problemstillingerne og udvikler din juridiske metode og evne til at argumentere overbevisende. Erfaringerne herfra kan du både bruge inden for skatteretten og på andre områder, der kræver juridisk fingerspidsfornemmelse.

Kan du overbevise Landsskatteretten?

Bliver dit holds indlæg udvalgt som det mest overbevisende, skal du også overbevise Landsskatteretten. I processpillets store finale procederer de to bedste hold nemlig som henholdsvis klager og Skatteforvaltningen ved et retsmøde i Landsskatteretten. Dommerpanelet består af en retsformand og retsmedlemmer fra Landsskatteretten.

Efter procedurerne voterer retsformanden og retsmedlemmerne. Denne votering er som noget helt særligt åben for alle deltagere i processpillet og for deres medstuderende, og den giver et ganske specielt indblik ind i, hvordan Landsskatteretten arbejder med skatteretten og afvejer holdenes argumenter.

 

Video fra processpillet i København 2022

Tilmeld dig Landsskatterettens processpil

Skatteankestyrelsen arrangerer processpil i samarbejde med Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Processpillet holdes hvert efterår og bliver annonceret på universiteterne i begyndelsen af september. Hold øje og tilmeld dig meget gerne, hvis du går på et af disse to universiteter.

Hvem står bag processpillet?

Skatteankestyrelsen samarbejder med Karnov og Danmarks Skatteadvokater om processpillet. Københavns Universitet samarbejder med revisionsfirmaet PwC.

Hvis du har spørgsmål om processpillet, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Tine Hebeltoft Olesen (tol@sanst.dk).