Gå til indhold

Klagegebyrer stiger den 1. januar 2024

Den 1. januar 2024 stiger klagegebyret for de fleste klager over skat og vurdering med 100 kr. til 1.200 kr. I visse sager, hvor klagegebyret i dag er 500 kr., stiger det til 600 kr.

I klager, som Skatteankestyrelsen modtager senest den 31. december 2023, er klagebyret i de fleste sager 1.100 kr. Herefter stiger klagegebyret til 1.200 kr.

I visse klager om ejendomsvurdering er klagegebyret 500 kr. frem til og med 31. december 2023, og det stiger til 600 kr. i sager, som modtages fra 1. januar 2024. Det gælder fx vurderinger og omvurderinger pr. 1. oktober i årene 2013-2020 (ejerboliger) og for årene 2014-2020 (andre ejendomme) samt afslag på genoptagelse af disse vurderinger og omvurderinger.

Klagegebyrerne er fastsat ved lov

Klagegebyrerne reguleres efter personskattelovens § 20 med et årligt beregnet reguleringstal, der fastsættes efter reglerne i satsreguleringsloven. Gebyrerne blev sidst reguleret den 1. juli 2020.

Reglerne om betaling af klagegebyr står i skatteforvaltningslovens § 35 c og i ejendomsvurderingslovens § 89, stk. 10.

På enkelte sagsområder betales ikke klagegebyr

Der skal ikke betales klagegebyr i klagesager om aktindsigt og sager om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Læs mere om klagegebyr