Gå til indhold

Betaling af klagegebyr

Hvor meget skal jeg betale i klagegebyr?

Klagegebyret er i de fleste sager 1.200 kr.

I visse sager om vurderinger af ejendomme er klagegebyret dog 600 kr. Det gælder fx vurderinger og omvurderinger pr. 1. oktober i årene 2013-2019 (ejerboliger) og pr. 1. oktober i årene 2014-2020 (andre ejendomme) samt afslag på genoptagelse af disse vurderinger og omvurderinger.

Du skal ikke betale klagegebyr i sager om 

  • Aktindsigt
  • Inddrivelse af gæld til det offentlige

Vi kontakter dig, hvis du ikke har betalt det korrekte klagegebyr.

Reglerne om betaling af klagegebyr står i skatteforvaltningslovens § 35 c og i ejendomsvurderingslovens § 89, stk. 10.

Gå til reglerne om klagebehandlingen på skatteområdet

Hvordan betaler jeg klagegebyret? 

Du bliver bedt om at betale klagegebyret, når du sender klagen med vores online klageformular.

Du kan betale klagegebyret med betalingskort eller MobilePay.

Er du fritaget eller undtaget fra Digital Post, kan du læse mere om, hvordan du betaler klagegebyret nederst på denne side.

Situationer, hvor klagegebyret tilbagebetales

  • Hvis vi ikke kan behandle din klage, fx fordi klagefristen er overskredet.
  • Hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, eventuelt ved domstolene. Hvis du klager over flere vurderinger, får du kun klagegebyret tilbage for de vurderinger, hvor du får helt eller delvist medhold i din klage. 
  • Hvis du tilbagekalder klagen, fordi Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen eller Toldstyrelsen vil genoptage sagen.

Hvis du fortryder din klage og trækker den tilbage, skal du være opmærksom på, at klagegebyret ikke bliver refunderet.

Professionel partsrepræsentant

Er du professionel partsrepræsentant, er det muligt at udskyde betalingen med op til 7 dage, fra du har sendt klagen. Vi sender ikke en påmindelse om betaling. Hvis du udskyder betalingen, skal du betale med bankoverførsel til reg.nr. 0216 kontonr. 4069029361.

Du skal oplyse blanket ID på klagen, som betalingen vedrører, når du betaler gebyret via bankoverførsel. Dette er vigtigt, da det kobler gebyrbetalingen sammen med den konkrete sag. Du får oplyst blanket ID, når du har sendt klagen og får vist kvitteringen for indsendelsen. 

Fritaget eller undtaget fra Digital Post

Er du fritaget eller undtaget fra Digital Post, skal du betale klagegebyret via bankoverførsel senest samtidig med indsendelsen af klagen, ellers bortfalder den. Du skal overføre klagegebyret til bankkonto: reg. nr. 0216 konto nr. 4069029361