Gå til indhold

Anmod om genoptagelse af en sag

Her kan du bede om genoptagelse af en sag, hvis den allerede er afgjort af et ankenævn, Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen

Du skal benytte Skatteankestyrelsens online formular til at anmode om genoptagelse af en sag, som er afgjort af Landsskatteretten, et ankenævn eller Skatteankestyrelsen. Du finder formularen nederst på denne side.

Hvad er genoptagelse?

Din sag skal allerede være afgjort af Landsskatteretten, et ankenævn eller Skatteankestyrelsen. Hvis du anmoder om genoptagelse, vil Landsskatteretten, et ankenævn eller Skatteankestyrelsen vurdere, om sagen skal behandles igen.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for genoptagelse, at din anmodning indeholder nye oplysninger, som kunne have medført et væsentligt ændret resultat, hvis de havde foreligget tidligere.

Vil du have genoptaget en afgørelse fra Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen eller Toldstyrelsen, skal du kontakte den myndighed, der har truffet afgørelsen. Er du i tvivl om, hvilken myndighed du skal henvende dig til, er du velkommen til at kontakte Skatteankestyrelsen, inden du beder om genoptagelse.

Hav følgende parat

  • Skatteankestyrelsens sagsnummer på den sag, du anmoder om genoptagelse af
  • Din begrundede anmodning om genoptagelse
  • Evt. yderligere dokumenter, der underbygger din anmodning om genoptagelse.

Har du tekniske spørgsmål eller brug for hjælp til selve formularen, er du velkommen til at kontakte os på sanst-support@sanst.dk. Vær opmærksom på, at du ikke må anvende denne mail til at indsende sager eller fortrolige oplysninger.

Betaling af klagegebyr

I de fleste tilfælde opkræver vi et klagegebyr for at behandle din klage. Klagegebyret skal betales samtidig med indsendelsen af klagen.

Klagen bortfalder, hvis ikke klagegebyret bliver betalt samtidig med indsendelsen af klagen.

Du kan betale klagegebyret med betalingskort eller MobilePay.

Læs mere om klagegebyret på denne side

Er du professionel partsrepræsentant, kan du udskyde betalingen af klagegebyret. 

Læs mere om udskydelse af betalingen her

Vi gemmer dit igangværende arbejde som en kladde

Når du anmoder om genoptagelse af en sag med Skatteankestyrelsens online formular, bliver din tekst løbende gemt som en kladde. Hvis du ikke gør anmodningen færdig, eller hvis du bliver afbrudt, kan du altså fortsætte senere. Kladden gemmes i 48 timer, fra du senest har arbejdet med den.

Sådan behandler vi personoplysninger

Skatteankestyrelsen modtager oplysninger om dig, når du opretter en klage i Skatteankestyrelsens digitale selvbetjeningsløsning. Når du har indsendt din klage eller anmodning om genoptagelse, vil du få nærmere oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles, og hvilke rettigheder du har.

Du har mulighed for at læse generelt om Skatteankestyrelsens behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Læs mere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger i vores privatlivspolitik

Husk, at du kun må videregive personoplysninger, som er relevante for behandlingen af den konkrete sag.

Personoplysninger omfatter enhver oplysning, som kan henføres til en fysisk person, fx identifikationsoplysninger som navn og cpr-nummer eller følsomme personoplysninger som oplysninger om helbred og seksuelle forhold.

Anmod om genoptagelse

Gå til formularen om genoptagelse, hvis du vil anmode om genoptagelse af en sag, der afgjort af Landsskatteretten, et ankenævn eller Skatteankestyrelsen.

Når du klikker på Gå til formular om genoptagelse, bliver du sendt videre til formularen med NemLog-in.

 

 

Hvis du er fritaget eller undtaget fra digital post, kan du sende din anmodning om genoptagelse med almindelig post, eller du kan personligt aflevere anmodningen til Skatteankestyrelsen.

Få svar på spørgsmål om digital klage og kommunikation