Gå til indhold

Ansat i Skatteankestyrelsen

I Skatteankestyrelsen er vi omkring 400 skarpe, juridiske sagsbehandlere, som samarbejder om klagebehandling på skatte- og vurderingsområdet. Vi har også mange stærke sagsunderstøttende medarbejdere og studerende.
Flere kolleger taler sammen

 

Allerede fra første dag får du ansvar for dine egne sager - i tæt sparring med skarpe og imødekommende kolleger. Du vil løbende have gang i en række sager, som du følger, indtil afgørelsen sendes til klageren.

God juridisk sagsbehandling handler om et grundigt kendskab til fagområderne inden for skatteretten og om god sagsbehandlingsmetode. Sagsbehandling er et håndværk, og det kræver viden og øvelse at mestre. Det har vi fokus på i Skatteankestyrelsen. Vi garanterer, at du bliver endnu dygtigere til juridisk metode og sagsbehandling hos os. Samtidigt bliver du bedre til at gennemskue, hvad der er op og ned i en sag, og hvordan den bør afgøres. Og så har du mulighed for at blive ekspert på et voksende juridisk felt, vurderingsområdet.

Sparring og feedbackkultur

Vi anvender en metode til at sikre kvaliteten i vores sager, hvor dine sager bliver gennemgået af en erfaren kollega, og du får lærerig feedback. Efterhånden som du får erfaring, vil kvalitetssikringen koncentrere sig om de centrale dele af afgørelsen.

Vi får stor værdi ud af at drøfte sager og problemstillinger med hinanden. Sparring og videndeling med dine kolleger er vigtigt for at holde dig ajour på fagområdet og sikre, at du arbejder effektivt med sagerne.

Din chef har det overordnede ansvar for fagkontoret, og sammen følger I jævnligt op på din trivsel og udvikling som sagsbehandler. Dermed sikrer I, at du får en god retning på din karriere i styrelsen.

 

Mød vores medarbejdere her