Gå til indhold

Vores opgaver

Skatteankestyrelsen er en uafhængig myndighed, der behandler klager på skatte- og vurderingsområdet

Vores kompetente og uafhængige klagebehandling er din garanti for, at klagemyndighederne træffer afgørelse på et neutralt og sagligt grundlag. Vores opgave er at sikre korrekte og forståelige afgørelser inden for rimelig sagsbehandlingstid. 

Vi behandler klager over afgørelser truffet af Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen, Toldstyrelsen, Spillemyndigheden og Skatterådet.

Vores sagsområder omfatter blandt andet beskatning af lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, inddrivelse af gæld til det offentlige, ejendomsvur­deringer, vurdering af biler, moms, told og afgifter og beskatning af selskaber og hovedaktionærer.

Fælles sekretariat for flere klagemyndigheder

Skatteankestyrelsen er et fælles sekretariat for de uafhængige afgørelsesmyndigheder Landsskatteretten og en ræk­ke ankenævn: skatteankenævn, vurderingsankenævn og motorankenævn.

Det betyder, at Skatteankestyrelsen behandler og forbereder afgørelsesudkast i klagesagerne, men at det er Landsskatteretten eller et ankenævn, der træffer den endelige afgørelse i sagen. Der er dog visse sagsområder, hvor styrelsen selv træffer afgørelse.

Læs mere om Landsskatteretten

Læs mere om ankenævnene

Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Skatteankestyrelsen fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Regler om klagebehandlingen

Se en oversigt over reglerne om klagemyndighederne og om klagebehandlingen

Præsentation af Skatteankestyrelsen

I videoen kan du få en kort introduktion til, hvilke opgaver Skatteankestyrelsen løser.

For at afspille videoen beder vi om din tilladelse til at bruge cookies.

Forny cookie tilladelse