Gå til indhold

Ejerbolig

Du kan klage over en vurdering, hvis du har fået besked om det fra Vurderingsstyrelsen. Her kan du læse mere om, hvordan du klager, og hvad du bør være opmærksom på.
Villakvarter med parcelhuse

 

Der åbnes for klageadgangen i forbindelse med, at de nye vurderinger udsendes. Vurderingsstyrelsen sender vurderingerne ud i etaper.

Boligejerne får besked, når de kan klage over deres ejendomsvurderinger

Når du har fået besked fra Vurderingsstyrelsen om, at det nu er muligt at klage, kan du sende en klage over din vurdering til Skatteankestyrelsen.

Hvis du klager, inden du har fået besked, må du forvente, at din klage bliver afvist.

Reglen om, at du først kan klage, når du har fået besked om det, står i ejendomsvurderingslovens § 89, stk. 7 og 8.

Sådan sendes vurderingen ud

Har du fået en foreløbig vurdering af din ejendom?

Du kan ikke klage over din foreløbige vurdering. Når du får din endelige vurdering, får du mulighed for at klage over den.

Hvis du mener, at din foreløbige vurdering er forkert, eller hvis du har spørgsmål til den, kan du kontakte Vurderingsstyrelsen eller læse mere på Vurderingsportalen.

Læs om mulighederne for at få ændret den foreløbige vurdering på Vurderingsportalen

Har du ansøgt om ændring af den foreløbige vurdering hos Vurderingsstyrelsen, så kan du i visse situationer klage, hvis Vurderingsstyrelsen ikke vil ændre den foreløbige vurdering af din ejendom. Vurderingsstyrelsen vejleder dig om dine muligheder for at klage.

Hvem kan klage?

Du kan klage, hvis du har fået besked fra Vurderingsstyrelsen se mere i dokumentet Kompensation og/eller klage, når du er logget på vurderingsportalen.dk.

Andre situationer, hvor boligejere kan klage

Sådan klager du

Det er enkelt at sende en klage, men der er nogle ting, du bør være opmærksom på, inden du klager. Eksempelvis om din klage får betydning for din boligskat. Du skal også være opmærksom på, at vurderingen – dvs. ejendomsværdien eller grundværdien – for 2020 kun kan ændres af klagemyndighederne, hvis ændringen er på mere end 20 %.

 

For at afspille videoen beder vi om din tilladelse til at bruge cookies.

Forny cookie tilladelse

 

Få mere vigtig viden, inden du klager

Hvis du vil klage, skal du bruge Skatteankestyrelsens klageformular, medmindre du er fritaget eller ikke er omfattet af Digital Post. Når du bruger klageformularen, er der nogle dokumenter, som du bør have klar.

Læs mere om, hvordan du klager

Sådan behandler vi en klage over en vurdering

Se de trin, som en typisk klagesag om vurdering af en ejerbolig går igennem, inden den afgøres.

 

For at afspille videoen beder vi om din tilladelse til at bruge cookies.

Forny cookie tilladelse

 

 

Har du spørgsmål om din ejendomsvurdering eller boligskat?

Du skal henvende dig til Vurderingsstyrelsen eller gå til Vurderingsportalen, hvis du har spørgsmål om din ejendomsvurdering. 

Hvis du har spørgsmål om boligskat, kan du også læse mere på Vurderingsportalen.

Læs om vurderingen og om boligskat på Vurderingsportalen

Spørgsmål og svar om klage over vurderingen

Find svar på de hyppigste spørgsmål om klage over vurdering af ejerboliger.

 

Ring til os, hvis du har spørgsmål

Har du andre spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte os.

Find vores telefonnummer og åbningstider