Gå til indhold

Erhvervsejendom mv.

I 2021 og 2022 har ejere af en række ejendomme fået adgang til at klage over vurderinger for 2013-2020. Det drejer sig om erhvervsejendomme, landbrug, ubebyggede grunde, visse ejerboliger mv. I de fleste tilfælde er fristen for at klage udløbet.
Luftfoto af industrikvarter

Du kan kun klage over vurderinger for 2013-2020, hvis du har modtaget brevet Du/I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger fra Vurderingsstyrelsen, og hvis fristen for at klage ikke er udløbet. Du får også mulighed for at klage, når du modtager en ny vurdering.

Vurderingsstyrelsen har i 2021 og 2022 sendt breve ud til en række ejere af erhvervsejendomme mv. om, at de kan klage over historiske vurderinger. Brevet hedder Du/I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger. På denne side kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du overvejer at klage.

Du kan også finde vejledning og oplysninger om de nye vurderinger på Vurderingsstyrelsens hjemmeside.

Gå til Vurderingsstyrelsens hjemmeside

Har du fået en foreløbig vurdering af din ejendom?

Du kan ikke klage over din foreløbige vurdering. Når du får din endelige vurdering, får du mulighed for at klage over den.

Hvis du mener, at din foreløbige vurdering er forkert, eller hvis du har spørgsmål til den, kan du kontakte Vurderingsstyrelsen eller læse mere på Vurderingsportalen.

Læs om mulighederne for at få ændret den foreløbige vurdering på Vurderingsportalen

Har du ansøgt om ændring af den foreløbige vurdering hos Vurderingsstyrelsen, så kan du i visse situationer klage, hvis Vurderingsstyrelsen ikke vil ændre den foreløbige vurdering af din ejendom. Vurderingsstyrelsen vejleder dig om dine muligheder for at klage.

Klagefristen er udløbet for de fleste ejere

Fristen for at klage er udløbet for de fleste ejere, som har fået besked om, at de kan klage over vurderingerne for 2013-2020.

Ejerne får dog igen mulighed for klage over vurderingerne for 2013-2020, når de får den nye ejendomsvurdering. Det gælder dog kun for vurderinger, som ejeren ikke allerede har klaget over.

Klagen sendes til Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen er sekretariat for vurderingsankenævnene, der afgør de fleste sager. Du skal som udgangspunkt benytte Skatteankestyrelsens klageformular, når du sender klagen.

Hvis du har fået et brev fra Vurderingsstyrelsen om, at du kan klage, kan du læse mere i brevet om, hvordan du klager, og hvad du skal være opmærksom på.

Husk, at din klage skal være modtaget i Skatteankestyrelsen

  • senest 90 dage fra datoen i brevet Du/I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger fra Vurderingsstyrelsen
  • senest 90 dage fra en endelig afgørelse mv. fra Vurderingsstyrelsen, Skatteankestyrelsen, Folketingets Ombudsmand eller domstolene. Det gælder dog kun situationer, hvor du har ventet på en endelig afgørelse og af den grund ikke tidligere har haft mulighed for at klage.

Det koster 600 kr. at klage for hvert år, du klager over. Hvis du eksempelvis klager over vurderingerne for tre år, skal du i alt betale 1.800 kr. i klagegebyr. 

Klager du over vurderinger for flere ejendomme, skal du betale gebyr for hver ejendom.

Du får klagegebyret tilbagebetalt, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Send en klage til Skatteankestyrelsen

Læs mere om klagegebyr

En klagesags typiske forløb

Du kan se en beskrivelse af et typisk sagsforløb her.

Reglerne om adgangen til at klage

Genåbningen af klageadgangen for erhvervsejendomme mv. er vedtaget af Folketinget den 21. december 2020.

Se det vedtagne lovforslag om ændring af ejendomsvurderingsloven mv. på Folketingets hjemmeside

Se reglerne om klagemyndighederne og om klagebehandlingen på skatteområdet

Har du andre spørgsmål om klage over ejendomsvurderingen?

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål på denne side, er du velkommen til at kontakte vores telefonsupport.

Sådan kontakter du Skatteankestyrelsen