Gå til indhold

Kategorisering og genoptagelse

Har du fået en afgørelse i forbindelse med kategorisering af din ejendom eller om genoptagelse af en vurdering? Få svar på spørgsmål om at klage.
Luftfoto af landzone

Kategorisering af en ejendom og benyttelse af overgangsordningen

Vurderingsstyrelsen sender i foråret 2023 afgørelser om kategorisering af ejendomme ud til en række ejere. Vurderingsstyrelsen træffer også afgørelse, hvis ejerne ansøger om at benytte en overgangsordning.

Hvis du har modtaget en afgørelse om kategoriseringen af din ejendom, kan du klage til Skatteankestyrelsen, hvis du er uenig i afgørelsen. Du kan også klage, hvis du har fået en afgørelse om, at du ikke kan benytte overgangsordningen.

Du skal følge klagevejledningen i den afgørelse, du klager over. Vær opmærksom på, at der er en frist for at klage, som du kan finde i klagevejledningen.

​Læs mere om kategorisering af ejendomme og om overgangsordningen på Vurderingsportalen​

Genoptagelse af en vurdering og afslag på genoptagelse

Hvis du har anmodet Vurderingsstyrelsen om at genoptage en ejendomsvurdering, kan du klage, hvis Vurderingsstyrelsen har givet dig et afslag på din anmodning. Du kan også klage, hvis Vurderingsstyrelsen har genoptaget vurderingen, og du har modtaget en (ny) vurdering.

Du skal følge klagevejledningen i den afgørelse, du klager over. Vær opmærksom på, at der er en frist for at klage på 3 måneder.

Sådan behandler vi din sag

Se de trin, som en klagesag om en kategorisering (eller overgangsordningen), en genoptaget vurdering eller et afslag på genoptagelse typisk går igennem, inden der træffes en afgørelse.