Gå til indhold

Motorankenævn

Motorankenævnene er lokale nævn med sagkyndige medlemmer. Medlemmerne er udnævnt efter bemyndigelse fra skatteministeren.

De nuværende medlemmer af motorankenævnene er udnævnt for perioden fra 1. juli 2022 til 30. juni 2026.

Hvordan træffer ankenævnene afgørelser?

Hvert ankenævn vælger en formand og en næstformand blandt nævnets medlemmer.

Motorankenævnene behandler sagerne på møder. Formanden kan bestemme, at medlemmernes deltagelse i møderne kan ske digitalt.

For at et ankenævn kan træffe en afgørelse, skal mindst halvdelen af nævnets medlemmer eller deres suppleanter – heriblandt formanden eller næstformanden – deltage i afgørelsen.

 

Medlemmer af motorankenævn