Gå til indhold

Skatteankenævn

Skatteankenævnene er lokale nævn, hvor medlemmerne er udnævnt efter kommunalbestyrelsernes indstillinger. Skatteankenævnene suppleres af 10 særlige medlemmer, som har skattefaglig indsigt. Medlemmerne er udnævnt efter bemyndigelse fra skatteministeren.

De nuværende medlemmer af skatteankenævnene er udnævnt for perioden fra 1. juli 2022 til 30. juni 2026.

Hvordan træffer skatteankenævnene afgørelser?

Hvert ankenævn vælger en formand og en eller to næstformænd blandt nævnets medlemmer.

Skatteankenævnene behandler sagerne på møder. Formanden kan bestemme, at medlemmernes deltagelse i møderne kan ske digitalt.

For at et ankenævn kan træffe en afgørelse, skal mindst halvdelen af nævnets medlemmer eller deres suppleanter – heriblandt formanden eller en næstformand – deltage i afgørelsen.

Et ankenævn kan vælge at dele sig op i besluttende led bestående af mindst tre medlemmer, hvoraf én skal være formanden eller en næstformand. For at et besluttende led kan træffe en afgørelse, skal mindst tre medlemmer eller deres suppleanter deltage i afgørelsen. Ethvert medlem kan dog kræve at få en sag forelagt for hele nævnet.

 

Medlemmer af skatteankenævn