Vurderingsankenævn

Vurderingsankenævnene er lokale nævn, hvor halvdelen af medlemmerne er udnævnt efter kommunalbestyrelsernes indstillinger. Den anden halvdel af medlemmerne er sagkyndige, der er indstillet dels af Finans Danmark, dels af Dansk Ejendomsmæglerforening. Medlemmerne er udnævnt efter bemyndigelse fra skatteministeren.