Gå til indhold

Vurderingsankenævn

Vurderingsankenævnene er lokale nævn, hvor halvdelen af medlemmerne er udnævnt efter kommunalbestyrelsernes indstillinger. Den anden halvdel af medlemmerne er sagkyndige, der er indstillet dels af Finans Danmark, dels af Dansk Ejendomsmæglerforening. Medlemmerne er udnævnt efter bemyndigelse fra skatteministeren.

De medlemmer, der er indstillet af Finans Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening, er udnævnt på baggrund af vurderingsfaglige kompetencer og lokalkendskab.

Formandskab

Formandsposten for vurderingsankenævnene varetages af et geografisk ubundet vurderingsankenævnsformandskab med vurderingsfaglig indsigt.

Julie Slott er ledende vurderingsankenævnsformand.

Formandskabet består derudover af vurderingsankenævnsformændene Tania Rasmussen, Anja Sand Larsen og David Staun.

  

Ledende vurderingsankenævnsformand Julie Slott
Ledende vurderingsankenævnsformand Julie Slott

 

De nuværende medlemmer af vurderingsankenævnene er udnævnt for perioden 1. juli 2022 – 30. juni 2026.

Hvordan træffer vurderingsankenævnene afgørelser?

Vurderingsankenævnene behandler som udgangspunkt sagerne skriftligt.

Når en sag behandles skriftligt, deltager en vurderingsankenævnsformand og to ankenævnsmedlemmer. Den ledende vurderingsankenævnsformand kan bemyndige medarbejdere i Skatteankestyrelsen til at deltage i afgørelsen i stedet for en vurderingsankenævnsformand.

Klageren kan dog bede om et møde med ankenævnet. Vurderingsankenævnsformanden beslutter, om sagen skal behandles på et møde eller skriftligt. Når en sag behandles på et møde, deltager en vurderingsankenævnsformand og to ankenævnsmedlemmer. Formanden kan bestemme, at medlemmernes deltagelse i møderne kan ske digitalt.

 

Medlemmer af vurderingsankenævn