Gå til indhold

Møde med et ankenævn

Her kan du læse om møde med et skatteankenævn, motorankenævn og vurderingsankenævn

Få mere at vide om, hvordan møder med ankenævnene forløber.

Skatteankenævn og motorankenævn

Som klager har du ret til et møde med det skatte- eller motorankenævn, der træffer afgørelse i din sag. På mødet får du lejlighed til at komme med dine synspunkter.

Du skal selv anmode om mødet, enten når du indgiver din klage eller ved at kontakte os efterfølgende. Ankenævnet kan også indkalde til møde, hvis nævnet finder det hensigtsmæssigt.

Når du har bedt om et møde, modtager du efterfølgende en skriftlig indkaldelse til møde med tid og sted. Indkaldelsen sker senest 14 dage før mødet.

Sådan foregår mødet med et skatteankenævn eller et motorankenævn

Der er afsat højst en halv time til mødet.

På mødet deltager du selv, din evt. repræsentant, en sagsbehandler fra Skatteankestyrelsen og et antal ankenævnsmedlemmer. Mødet er ikke offentligt, dvs. lyd- og billedoptagelse er ikke muligt.

På mødet redegør du eller din repræsentant for din sag, og hvordan du mener, den skal afgøres. Nævnet har mulighed for at stille spørgsmål, men da nævnets medlemmer på forhånd har sat sig ind i din sag, er det muligt, at de ikke har behov for det. Nævnet kommer ikke med sin opfattelse af sagen under mødet.

Når du har forladt mødet, drøfter nævnet din sag og beslutter, hvordan den skal afgøres.

Normalt får du nævnets afgørelse 1-2 uger efter mødet.

Ankenævnenes forretningsordener

Du finder links til skatteankenævnenes og motorankenævnenes forretningsordener her

Vurderingsankenævn

Som klager kan du bede om et møde med det vurderingsankenævn, der træffer afgørelse i din sag.

Du skal selv anmode om mødet, enten når du indgiver din klage eller ved at kontakte os efterfølgende. Vurderingsstyrelsen kan også bede om mødet. Det er vurderingsankenævnsformanden, der beslutter, om der skal være et møde.

Beslutter formanden, at der skal være møde, modtager du efterfølgende en skriftlig indkaldelse til møde med tid og sted.

Indkaldelsen sker senest 4 uger før mødet, medmindre andet er aftalt.

Sådan foregår mødet med et vurderingsankenævn

På mødet deltager du selv, din evt. repræsentant, en sagsbehandler fra Skatteankestyrelsen samt vurderingsankenævnsformanden og et antal ankenævnsmedlemmer. Mødet er ikke offentligt, dvs. lyd- og billedoptagelse er ikke muligt.

På mødet redegør du eller din repræsentant for din sag, og hvordan du mener, den skal afgøres. I nogle tilfælde deltager Vurderingsstyrelsen også i mødet. Både formanden og nævnsmedlemmerne har mulighed for at stille spørgsmål, men da nævnets medlemmer på forhånd har sat sig ind i din sag, er det muligt, at de ikke har behov for det.

Når du har forladt mødet, drøfter nævnet din sag og beslutter, hvordan den skal afgøres.

Vurderingsankenævnenes forretningsorden

Du finder link til vurderingsankenævnenes forretningsorden her