Gå til indhold

Møde med en sagsbehandler

Du har i en række sager mulighed for at få et møde med din sagsbehandler, hvor I kan drøfte sagen
To personer holde møde med Skatteankestyrelsens sagsbehandler

 

Hvis du ønsker et møde med sagsbehandleren, kan du skrive det i din klage, eller du kan kontakte os efterfølgende og bede om et møde. Der er dog sagstyper, hvor du som udgangspunkt ikke har krav på et møde med sagsbehandleren.

Hvis du skal holde et møde med sagsbehandleren, bliver du indkaldt til mødet, når sagsbehandleren har sat sig ind i din sag. Mødet kan holdes over telefonen, som videomøde over Teams eller som et fysisk møde i Skatteankestyrelsen.

Du kan vælge at deltage i mødet sammen med en repræsentant eller lade en repræsentant møde for dig. Du er også velkommen til at tage en bisidder med, fx et familiemedlem.

På mødet har du mulighed for at forklare de faktiske oplysninger i din sag, og du har mulighed for at uddybe, hvorfor du har klaget, og hvordan du mener, at sagen skal afgøres.

På mødet kan du også stille sagsbehandleren spørgsmål om sagens forløb i Skatteankestyrelsen.

Efter mødet skriver sagsbehandleren et mødereferat, og du kan bede om at få referatet sendt.