Gå til indhold

Borgernære sager

Nye borgernære sager afgøres inden for 12 måneder. De borgernære sager omfatter motor-, person- og visse erhvervsskattesager.

Et enigt Folketing har vedtaget, at borgernære sager fremover skal afgøres inden for 12 måneder. Aftalen omfatter borgernære sager, hvor der er klaget fra 1. januar 2019.

De borgernære sager omfatter sager, hvor hovedspørgsmålet drejer sig om

 • personbeskatning
 • værdiansættelse af motorkøretøjer
 • erhvervsbeskatningssager om 
  • driftsomkostninger
  • afgrænsningen mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig virksomhed
  • afgrænsningen mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende

Forventet sagsbehandlingstid

Når vi har modtaget din klage, sender vi dig en skriftlig bekræftelse på, at klagen er modtaget. I bekræftelsen får du oplyst den forventede sagsbehandlingstid i din sag.

Forhold, der kan forlænge sagsbehandlingstiden

Det kan tage længere tid at behandle din sag, hvis

 • du ønsker syn og skøn
 • sagen afventer afgørelse af en straffesag
 • sagen afventer udfaldet af en lignende sag
 • sagen skal afgøres af Landsskatteretten, fordi den er principiel
 • du beder om, at sagen afgøres på et retsmøde i Landsskatteretten

Læs mere om retsmøder i Landsskatteretten

Andre sager behandles ikke langsommere

De sager, der ikke er omfattet af målet om en sagsbehandlingstid på 12 måneder, bliver ikke behandlet langsommere end ellers, fordi de borgernære sager afgøres hurtigt. Det skyldes tilførslen af ekstra ressourcer til klagesystemet, som skal sikre den kortere sagsbehandlingstid for de borgernære sager.

Vi arbejder ligeledes på at sikre kortere sagsbehandlingstid på andre sagsområder.