Gå til indhold

Sådan klager du over en ejendomsvurdering

Få et hurtigt overblik over, hvordan du sender en klage
Person sidder ved en computer

 

Klagen sendes til Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen er sekretariat for vurderingsankenævnene, der afgør de fleste sager. Du skal benytte Skatteankestyrelsens klageformular, når du sender klagen, medmindre du er fritaget eller undtaget fra Digital Post.

Send en klage

Find klagevejledningen fra Vurderingsstyrelsen

Hvis du har fået besked fra Vurderingsstyrelsen om, at du kan klage, kan du læse mere om, hvordan du klager, og hvad du skal være opmærksom på. Klagevejledningen står i brevet Hvis du vil klage, er det nu muligt (det er en del af dokumentet Kompensation og/eller klage). Du finder dokumentet med klagevejledningen ved at logge ind på vurderingsportalen.dk.

Hvis du klager, inden du har fået besked, må du forvente, at din klage bliver afvist.

Vær opmærksom på, at du kun får klagebehandlet de vurderinger, du klager over. Hvis du er uenig i vurderingen for flere år, bør du derfor klage for hvert år, hvor du er uenig i vurderingen.

Hvad skal du have parat, når du klager?

  • Dit MitID
  • Et betalingskort eller MobilePay til betaling af klagegebyr
  • Din begrundelse for klagen
  • Klage over en ny vurdering for 2020 af en ejerbolig: Vurderingsstyrelsens dokumenter Vurdering 2020 og Kompensation og/eller klage 
  • Klage over en historisk vurdering for 2013-2019 af en ejerbolig: Vurderingsstyrelsens dokument Kompensation og/eller klage
  • Evt. yderligere dokumenter, der underbygger din klage (fx en købsaftale eller billeddokumentation)
  • Fuldmagt (hvis du klager på vegne af en anden). Læs mere om fuldmagt

Du kan indsende filer som pdf, doc, docx, jpg, png, tiff. Du kan indsende op til 100 MB i alt.

 

Hvor finder du dokumenterne til brug for din klage?

Der er 90 dages frist til at klage

Husk, at din klage skal være modtaget i Skatteankestyrelsen senest 90 dage fra datoen i brevet Hvis du vil klage, er det nu muligt fra Vurderingsstyrelsen. Brevet er en del af dokumentet Kompensation og/eller klage.

Hvis du kun klager over en ny ejendomsvurdering for 2020 er fristen 90 dage fra modtagelsen af brevet Hvis du vil klage, er det nu muligt fra Vurderingsstyrelsen. Brevet er en del af dokumentet Kompensation og/eller klage.

Læs Vurderingsstyrelsens vejledning om klagefrister på Vurderingsportalen

Du skal betale et klagegebyr for hver vurdering, du klager over

Det koster 1.200 kr. at klage over en vurdering for 2020.

Det koster 600 kr. at klage over en vurdering for hvert af årene 2013-2019.

Klager du over vurderinger for flere ejendomme, skal du betale gebyr for hver ejendom.

Du får klagegebyret tilbagebetalt, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. Hvis du klager over flere vurderinger, får du kun klagegebyret tilbage for de vurderinger, hvor du får helt eller delvist medhold i din klage.

Læs mere om klagegebyr

Inden du klager

Inden du klager, er der er flere ting, som du bør overveje. Eksempelvis om din klage får betydning for din boligskat. Du skal også være opmærksom på, at ejendomsværdien eller grundværdien i vurderingen for 2020 kun kan ændres af klagemyndighederne, hvis ændringen er på mere end 20 %.