Gå til indhold

Fuldmagt

Læs mere om, hvad du skal huske, hvis du klager på vegne af en anden

Klager du på vegne af en anden, skal du have en fuldmagt fra den, du klager for. Du kan eksempelvis klage på vegne af et familiemedlem. Fuldmagten skal sendes sammen med klagen.

Har du en stillingsfuldmagt? Hvis du er advokat, er det som udgangspunkt ikke nødvendigt at fremsende en fuldmagt. Som fx statsautoriseret revisor eller registreret revisor kan det afhænge af, hvilke sager du tidligere har håndteret. Er du i tvivl, om det er nødvendigt at fremsende en fuldmagt, er du velkommen til at kontakte Skatteankestyrelsen.

Hvad skal fuldmagten indeholde?

Det skal klart fremgå af fuldmagten, hvem der giver fuldmagt, og hvem der gives fuldmagt til. Fuldmagten skal være dateret og underskrevet af den, du klager på vegne af.

Der skal stå, at du har fået lov til at handle på vedkommendes vegne og i hvilken klagesag.

Eksempel på en fuldmagt

I en fuldmagt kan der fx stå ”Jeg (navn, adresse og cpr-nummer på den, der klages på vegne af) bekræfter, at (navn og adresse på den, der håndterer klagesagen) må varetage mine interesser og klage på mine vegne, indtil jeg giver besked om, at fuldmagten er ophørt”.